Mazak Newsroom

prosinec 2021

Keď spojenie nordickej fi remnej kultúry s japonskou technológiou prináša výsledky

Islandský koncern Marel je globálnym lídrom v dodávke moderných technológií na spra-covanie mäsa, rýb a hydiny. Na Slovensku pôsobí od roku 2005, keď s necelou desiat-kou zamestnancov – a vtedy ešte pod iným obchodným menom – rozbehol v prenajatých priestoroch niekdajšej Plastiky Nitra výrobu komponentov pre ďalšie závody Marelu. Dnes je nitriansky závod najväčší spomedzi 12 výrobných prevádzok islandskej fi rmy. Jeho vla-ňajšie tržby dosahujú takmer 50 miliónov eur a na fi nálnej produkcii celej skupiny Marel sa podieľa 25 až 30 percentami. Nešlo by to bez vyše 400 súčasných zamestnancov a progre-sívnej výrobnej technológie, ktorej súčasťou sú – od počiatkov fi rmy – aj stroje japonskej spoločnosti Yamazaki Mazak.

Přečtěte si více

červen 2021

TŘPYTIVÝ SVĚT KRYSTALŮ

Turnovska spolecnost Crytur pati'f svym pojetim ke svetovemu unikatu. V pi'esne deflnovanych podmfnkach pistuje umile krystaly z vlastniho vyzkumu a vyvole, ktere nasledne po opracovani dodava bud' jako speclflcke optlcke dily pro dalsf celky, nebo pi'imo kompletni vyrobky.

Přečtěte si více

květen 2021

TECHNOLOGIE PRO MISTRY HORKÉHO TVÁRENÍ

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Přečtěte si více

duben 2021

NA ZEMI I VE VESMÍRU

Tisíce metrů čtverečních, bezmála 200 zaměstnanců a roční obrat 250 milionů Kč. Tak v kostce vypadají čísla výhradně české, soukromé společnosti Startech. Její výrobní haly a další prostory najdeme ve dvou obcích poblíž Brna – v Říčanech a Rosicích. Společnost se mimo jiné zabývá přesným obráběním prakticky všech myslitelných materiálů pomocí nejmodernějších CNC technologií. To logicky znamená, že v rámci zdejšího – vskutku úctyhodného – strojního parku hrají hlavní roli stroje značky Mazak.

Přečtěte si více

březen 2021

ÚSPĚCH ČESKÝCH LETECKÝCH MOTORŮ I DÍKY JAPONSKÉ TECHNOLOGII

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. (dále jen PBS) je pokračovatelem úctyhodné tradice českého strojírenství, která započala již v 19. století. Letecké turbínové pohonné jednotky „Made in PBS“ létají po celém světě. Světového úspěchu společnost dosáhla i díky spolupráci se spolehlivými partnery.

Přečtěte si více

leden 2021

STROJ PRO DODÁVKY NA HOTOVO

Velká výrobní hala a v ní (prevážne) monumentální slévárenské modely pro výrobu strojních zarízení. Tak na první pohled pusobí prostory spolecnosti Mosled, sídlící v Ceských Budejovicích. Tato soukromá, ryze ceská spolecnost pusobí na trhu se strojírenskou metalurgií, a to již od roku 1995. Bezmála stovka zdejších zamestnancu má pro svoji práci k dispozici prostory o celkové rozloze zhruba 5 000 m2. Výrobní haly jsou vybaveny moderní technikou, predevším CNC stroji. Cestné místo mezi nimi zaujímá v soucasné dobe i nový stroj Mazak VTC 820/20.

Přečtěte si více