Done-in-One (vše najednou)

Jiným důležitým cílem je schopnost efektivně obrábět širokou řadu dílů v malých sériích. Jedním z nejefektivnějších přístupů k dosažení tohoto cíle je zpracovávání DONE-IN-ONE (vše najednou).

Koncepce „DONE-IN-ONE” zahrnuje všechny procesy obrábění od vstupu surového materiálu až po konečné obrábění – vše na jediném stroji. Poskytuje možnost zkrátit dobu mezi objednáním a dodáním, zvýšit přesnost obrábění, zmenšit podlahovou plochu a snížit počáteční náklady, provozní výdaje, omezit požadavky na obsluhu a zlepšit pracovní prostředí. Výsledkem je to, že tato koncepce nejen zjednodušuje výrobu, ale také zlepšuje celkové řízení.