Pětiosé provedení

Co je pětiosé obrábění?

Pětiosé obrábění poskytuje nekonečné možnosti, pokud se týká velikostí a tvarů dílů, které můžete efektivně zpracovávat. Termín „pětiosý" znamená počet směrů, kterými se řezný nástroj může pohybovat. Na pětiosém obráběcím centru se řezný nástroj pohybuje v lineárních osách X, Y a Z a otáčí se kolem os A a B, což umožňuje přibližování k obrobku z jakéhokoliv směru. Jinými slovy, můžete obrábět pět stran dílu při jediném nastavení.

POROVNÁNÍ SOUČASNÉHO PĚTIOSÉHO OBRÁBĚNÍ A OBRÁBĚNÍ TYPU 3 + 2 

Při současném pětiosém obrábění jsou tři lineární osy (X, Y a Z) a dvě rotační osy (A a B) pro provádění komplexního opracování dílů aktivovány ve stejnou dobu. Při obrábění 3 + 2 stroj provádí program frézování ve 3 osách s řezným nástrojem zajištěným ve sklopené poloze pomocí jeho dvou rotačních os. Tento proces, který je známý také jako pětiosé polohovací obrábění spoléhá na orientování řezného nástroje ve čtvrté a páté ose do pevné polohy namísto nepřetržité manipulace s ním v průběhu procesu obrábění. 

PROČ 5 OS SOUČASNĚ?

Naše současná pětiosá technologie posunuje hranice, pokud se týká typů geometrií dílů, které můžete obrábět. Naše pětiosé stroje tím, že vám umožňují vyrábět vysoce složité díly při jediném nastavení, popouští uzdu představivosti vašich konstruktérů a zcela mění vaše celkové možnosti. 

PŘÍNOSY PĚTIOSÉHO OBRÁBĚNÍ

 • Obrábění složitých tvarů při jediném nastavení zvyšuje produktivitu  
 • Šetří čas i peníze díky kratší době na přípravu přípravků 
 • Zvýšení výkonu a zlepšení toku hotovosti se současným zkrácením doby mezi objednáním a dodáním  
 • Vyšší přesnost dílů, protože obrobek se nepohybuje mezi několika pracovními stanicemi    
 • Možnost používání kratších řezných nástrojů, což umožňuje vyšší řezné rychlosti a omezuje vibrace nástrojů 
 • Dosahuje se vynikající povrchové úpravy a celkové lepší kvality dílů

PĚTIOSÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU APLIKACI

Nabízíme nejmodernější a nejrozsáhlejší výběr konfigurací pětiosých strojů v tomto oboru, což vám zajišťuje nejnižší provozní náklady a nekonečné možnosti zpracování dílů. 

 • Řada INTEGREX e-HORIZONTAL 
 • Řada INTEGREX e-VERTICAL 
 • Řada VARIAXIS 5X 
 • Řada VORTEX 
 • Řada INTEGREX i
 • Řada VARIAXIS i
 • Řada VARIAXIS j
 • Vertikální centrum VERTICAL CENTER UNIVERSAL 5X
 • Vertikální centrum VERTICAL CENTER COMPACT 5X
5-Axis Photos