Velké stroje pro energetický průmysl

Globální energetický sektor vyžaduje od svých dodavatelů vysokou produktivitu, výjimečnou kvalitu a krátké dodací lhůty. Tento článek zkoumá obráběcí výzvy, kterým čelí dodavatelé v energetice, a nabízí některá řešení.

V energetickém sektoru došlo v posledních letech k určitému rozdvojení osobnosti. Zatímco výroba energie si udržela vzestupný trend a je poháněná stále vysokou poptávkou po energii od spotřebitelů a průmyslu, odvětví ropy a zemního plynu je zasaženo klesající cenou ropy.

Zatímco jsou ovšem osudy obou odvětví velmi rozdílné, dodavatelský řetězec s výrobci mnoha součástí používaných hlavními producenty ropy a v energetických generátorech reagoval na rozdílné na něj kladené požadavky podobně. Pokračovaly investice do nových technologií s cílem zvýšení produktivity, zachování marží, zkrácení dodacích lhůt a zvýšení kvality výrobků.

ŘEŠENÍ PRO VELKÉ SOUČÁSTI

Velké součásti

Společným jmenovatelem v celém energetickém odvětví z hlediska obrábění je čistě velikost a hmotnost součástí, které je nutno vyrábět. V odvětví ropy a zemního plynu jsou to vrtné tyče, skříně, vybavení ústí vrtu a podmořské ventily, zatímco v odvětví výroby energie převládají rotorové hřídele a disky, skříně, oběžná kola a hřídele generátorů.

V důsledku toho jsou vysoko na seznamu priorit v tomto odvětví stroje pro provádění více operací najednou, které mohou snížit nároky na obsluhu, počet nastavování a přesuny velkých součástí po dílně, což zase zvyšuje kvalitu hotového výrobku.

Stroje INTEGREX řady e-H pro provádění více operací najednou jsou ideální pro tento druh těžkých hřídelových obrobků velkého průměru, jelikož jsou schopny dokončit veškeré operace při jediném nastavení, včetně soustružení, frézování, vyvrtávání a vrtání, a to bez nutnosti přemísťování obrobku na jiný stroj.

A co je důležité, i ten nejmenší ze strojů řady e-H, jmenovitě e-420H, má velký rozsah obrábění s maximálním oběžným průměrem 670 mm, což umožňuje obrábění velkých součástí. Tato velikost rozsahu a schopnost provádění více operací najednou je umožněna hlavním vřetenem o vysokém výkonu 4 000 ot/min a frézovacím vřetenem s otáčkami 12 000 ot/min, které jsou schopny odebírat velké množství kovu při zachování výjimečné produktivity.

Na horním konci řady e-H je stroj INTEGREX e-800H, který má velký zdvih v ose Y 800 mm, což z něj činí ideální volbu pro výrobu velmi velkých dílů. Tento stroj má dostatečný výkon, kroutící moment a přesnost k dosažení bezkonkurenčních úrovní odběru kovů při zpracovávání obrobků s nosností až 15 tun. A co je zvláště důležité, tento stroj je vybaven dlouhou vyvrtávací tyčí (LBB), která nabízí možnost vyvrtávání hlubokých otvorů a tuhý systém upnutí nástrojů se čtyřmi upínacími jednotkami pro zvýšení kapacity obrábění a tuhosti při obrábění velkých složitých vnitřních povrchů, které jsou v mnoha aplikacích běžné.

SOUSTRUŽENÍ OBROBKŮ VELKÉHO PRŮMĚRU

Soustružení obrobků velkého průměru

Soustružení obrobků velkého průměru před prováděním následných operací, jako např. obrábění, vyvrtávání a vrtání, je životně důležitou schopností požadovanou od strojů pracujících v energetickém odvětví. Stroje INTEGREX řady e-V provádějící více operací najednou v sobě slučují plně pětiosé obrábění, intenzivní soustružnické operace a možnosti výměn palet pro zpracovávání velkých a velmi složitých dílů, jako např. podmořských ventilů. Schopnost provádění více operací při jediném nastavení umožňuje výrobcům snížit nepřesnosti, k nimž vzniká při přemisťování těžkých dílů na několika pracovních stanicích, jakož i snížit úroveň mezioperačních zásob.

Možnost vysokovýkonného soustružení a obrábění velkých dílů byla vždy mezi hlavními požadavky kladenými na stroje ze strany dodavatelů energetického odvětví. SLANT TURN je ideálním řešením, jelikož jde o výkonné a intenzivní soustružnické centrum o vysokém kroutícím momentu a s možností obrábění velkých otvorů pro soustružení velkých dílů, jako jsou např. trubky a skříně pro ropná pole, řídicí ventily potrubí a turbínová kola. A co je nejdůležitější, nabízí maximální oběžný průměr 1 040 mm a maximální obráběcí průměr 910 mm, což umožňuje stroji snadno obrábět velké součásti.

ŘEŠENÍ PRO OBROBKY PRO ODVĚTVÍ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU

Obrobky pro odvětví ropy a zemního plynu

Zejména u obrobků pro odvětví ropy a zemního plynu není vždy možné obrábět velké díly, jako jsou ventily. Mazak ORBITEC 20 je centrum pro obrábění velkých dílů poskytující možnost dosahovat skutečného obrobení ploch na dílech, jejichž otáčení je obtížné, nebo jsou pro otáčení příliš velké.

Stroj ORBITEC značně zkracuje nastavování a zvyšuje výkon při obrábění velkých, těžkých a neforemných obrobků, se kterými se lze často setkat v energetickém průmyslu. Technologie s patentovanou konstrukcí hlavy u těchto strojů jim umožňuje provádět řadu operací, včetně čelního obrábění ploch přírub, kuželovitého vyvrtávání kuželových otvorů, řezání závitů, čelní frézování a frézování stopkovou frézou, při jediném nastavení.

Jako nákladově efektivní inovační centrum na výrobu těles ventilů dokáže stroj ORBITEC 20 provádět více než 75 % operací při výrobě ventilů při jednom nastavení a současně zachovávat úzké tolerance požadované tímto odvětvím.

 

ŘEZÁNÍ MENŠÍCH SOUČÁSTÍ

Menší součásti

Ovšem ne všechny součásti v energetickém odvětví vyžadují ohromné rozsahy obrábění. Mnoho dodavatelů energetického odvětví kombinuje velké stroje pro provádění více operací najednou, jako jsou např. řady e-V a e-H, s menšími stroji, které nabízí výjimečný výkon například při výrobě podmořských ventilů.

Stroji, které si volí mnoho dodavatelů, jsou stroje INTEGREX řady i, které jsou vybaveny vysoce výkonným hlavním a frézovacím vřetenem. Například u stroje INTEGREX i-400 je hlavní vřeteno schopno dosáhnout otáček 3 300 ot/min a frézovací vřeteno otáček 12 000 ot/min. Stroj INTEGREX je nyní k dispozici s vestavěnou možností manipulace s dlouhými vyvrtávacími tyčemi a s novou velikostí lože 2,5 metru, což zajišťuje ještě větší rozsah možností obrábění dílů.

Řada různých výrobků vyráběných dodavateli energetického odvětví je ohromná, ovšem společnými znaky požadovanými od strojů jsou pružnost, přesnost a produktivita. Doporučujeme obrátit se na dodavatele strojů, který může nabídnout velký rozsah strojů a potřebnou podporu, což vám umožní zvolit si to nejlepší řešení obrábění a automatizace pro vaše konkrétní požadavky.