Company News

leden 2022

IMC Slovakia chce rásť spolu so svojimi zákazníkmi

Nie je veľa výrobných strojárskych spoločností, ktoré sú overeným a komplexným dodávateľom pre zákazníkov z množstva úplne odlišných priemyselných odvetví – oceliarstvom počnúc a potravinárstvom končiac. Považskobystrická spoločnosť IMC Slovakia je však presne takouto fi rmou. S 26-ročnými výrobnými skúsenosťami, exportom produkcie do celého sveta, štyrmi stovkami lojálnych zamestnancov a svojou rodinnou atmosférou je unikátom. Podstatnú rolu v tom zohráva aj progresívnosť využívaných technológií a dlhodobá úzka spolupráca s kľúčovými technologickými partnermi, napríklad so spoločnosťou Yamazaki Mazak.

Přečtěte si více