Zásady ochrany osobních údajů společnosti Yamazaki Mazak UK Ltd

Úvod

Představujeme vám oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Yamazaki Mazak.
Společnost Yamazaki Mazak respektuje vaše soukromí a usiluje o ochranu vašich osobních údajů. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jak zacházíme s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky (nehledě na to, odkud je navštívíte), a získáte informace o svých právech na soukromí a jak jste chráněni zákonem.

Důležité informace a kdo jsme

Účel tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Cílem tohoto oznámení o ochranně osobních údajů je informovat vás o tom, jak společnost Yamazaki Mazak shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje prostřednictvím vašeho použití těchto webových stránek, včetně veškerých údajů, které můžete poskytnout prostřednictvím vstoupení na tyto webové stránky.
Tyto webové stránky nejsou určeny dětem a vědomě nezískáváme údaje týkající se dětí.
Je důležité, abyste si toto oznámení o ochraně osobních údajů přečetli spolu s dalšími oznámeními o ochranně osobních údajů nebo oznámeními o spravedlivém zpracování, které od nás můžete čas od času, když shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, dostávat. Je to důležité z toho důvodu, abyste si byli plně vědomi toho, jak a kdy používáme vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochranně osobních údajů doplňuje další oznámení a nemá před nimi mít přednost.

Správce

Společnost Yamazaki Mazak se skládá z různých právních subjektů. Podrobnosti o těchto subjektech můžete nalézt zde [https://www.mazak.com/about-mazak/]. Toto oznámení o ochranně osobních údajů je vydáno jménem skupiny Yamazaki Mazak Corporation, takže kdykoliv v tomto oznámení píšeme společnost "Yamazaki Mazak", "my", "nám" nebo "naše", odkazujeme na příslušnou společnost ve skupině Yamazaki Mazak odpovědnou za zpracování vašich osobních údajů.
Yamazaki Mazak Corporation je správce a odpovídá za tyto webové stránky.
Jmenovali jsme manažera ochrany osobních údajů, který odpovídá za dohled nad otázkami týkajícími se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud máte ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jakékoliv otázky, včetně požadavků na uplatnění vašich zákonných práv, jak je podrobněji uvedeno níže, obraťte se s použitím níže uvedených údajů na manažera ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje

Naše kompletní údaje jsou:
Celý název společnosti: Yamazaki Mazak UK Ltd
Jméno nebo pozice manažera ochrany osobních údajů: Pan Tim Gane - ředitel obchodních systémů
Emailová adresa: tgane@mazak.co.uk
Poštovní adresa: Badgeworth Drive, Worcester, WR4 9NF, Spojené Království
Telefonní číslo: +44 (0) 1905755755
 
Máte právo kdykoliv podat stížnost týkající se ochrany osobních údajů u kontrolního úřadu v zemi, kde se nacházíte. . Byli bychom však rádi, kdybyste se před kontaktováním kontrolního úřadu, s vašimi dotazy či obavami obrátili nejdříve na nás, a my se pokusíme je vyřešit.

Změna oznámení o ochraně osobních údajů a vaše povinnost informovat nás o změnách

Tato verze byla naposledy aktualizována dne 29. 8. 2018.

Je důležité, aby byly osobní údaje, které o vás uchováváme, přesné a aktuální. Během našeho vztahu nás informujte o změnách vašich osobních údajů.

Odkazy třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stánky třetích stranách, zásuvné moduly a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete třetím stranám umožnit, aby shromažďovaly nebo sdílely vaše údaje. Tyto webové stránky třetích stran neřídíme a neodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Při odchodu z našich stránek vám doporučujeme přečíst si oznámení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Údaje, které o vás získáváme

Osobní údaje nebo osobní informace jsou informace o jednotlivci, podle kterých lze jednotlivce identifikovat. Jejich součástí nejsou údaje, ze kterých byla identita odstraněna (anonymní údaje).

Můžeme získávat, používat, uchovávat a převádět různé druhy vašich osobních údajů, které jsme klasifikovali do následujících skupin:

 • Identifikační údaje jejich součástí je jméno, příjemní a funkce.
 • Kontaktní údaje jejich součástí je adresa, emailová adresa a telefonní čísla.
 • Transakční údaje jejich součástí jsou podrobnosti o výrobcích a službách, které jste od nás zakoupili
 • Technické údaje jejich součást je adresa internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a poloha, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platforma a jiné technologie v zařízeních, které používáte pro přístup k těmto webovým stránkám.
 • Data o návštěvnosti webu jejich součástí jsou informace o tom, jak používáte naše webové stránky, výrobky a služby.
 • Marketingové a komunikační údaje jejich součástí jsou preference ohledně zasílání marketingových materiálů od nás a našich třetích stran a způsob komunikace, který vám vyhovuje.

Také získáváme, používáme a sdílíme souhrnné údaje jako jsou statistické nebo demografické údaje pro jakékoliv účely. Souhrnné údaje mohou být odvozeny od vašich osobních údajů, ale nejsou zákonem považovány za osobní údaje, protože tyto údaje přímo nebo nepřímo neodhalují vaši totožnost. Může se například stát, že budeme shromažďovat vaše data o návštěvnosti, která pak použijeme pro výpočet procenta uživatelů navštěvujících určitou část webové stránky. Nicméně pokud zkombinujeme nebo spojíme vaše souhrnné údaje s vašimi osobními údaji tak, že vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, budeme zacházet s kombinovanými údaji jako s osobními údaji, které budou použity v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Neshromažďujeme o vás žádné speciální kategorie osobních údajů (jako jsou například údaje o rase nebo etnické příslušnosti, náboženství nebo filozofických přesvědčeních, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace a vašem zdraví a genetické a biometrické údaje). Neshromažďujeme ani žádné informace o odsouzení za trestné činy nebo přestupky.

Pokud nám neposkytnete osobní údaje

Pokud jsme ze zákona nebo na základě smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, povinni shromažďovat vaše osobní údaje a vy nám tyto údaje na požádání neposkytnete, je možné, že nebudeme schopni plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo se snažíme uzavřít (například vám poskytnout zboží nebo služby). V takovém případě se může stát, že budeme muset zrušit produkt nebo službu, které od nás máte. V takovém případě vás o tom budeme včas informovat.

Jak jsou shromažďovány vaše osobní údaje?

Pro shromažďování údajů o vás používáme různé metody, mimo jiné:

 • Přímé interakce. Můžete nám poskytnout vaše identifikační a kontaktní údaje vyplněním formuláře nebo pokud se námi spojíte poštou, telefonicky, emailem nebo jinak. To zahrnuje osobní údaje, které nám poskytnete, když:
  • žádáte o naše výrobky a služby;
  • si vytvoříte účet na našich webových stránkách;
  • se zaregistrujete k odběru našich služeb nebo publikac;
  • požádáte o zasílání marketingových sdělení;
  • se účastníte soutěže, reklamní akce nebo průzkumu, nebo
  • nám poskytnete zpětnou vazbu.
 • Automatizované technologie nebo interakce. Během vaší interakce s našimi webovými stránkami můžeme automaticky získávat technické údaje o vašem vybavení, činnostech a vzorcích vyhledávání. Tyto vaše osobní údaje získáváme použitím cookies, serverových loginů a jiných podobných technologií. Můžeme o vás také získávat technické údaje, když navštívíte jiné stránky využívající naše cookies. Více informací naleznete v našich zásadách používání cookies.
 • Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Můžeme získávat vaše osobní údaje od různých třetích stran, jak je uvedeno níže:
  • Technické údaje od níže uvedených stran:

(a)    poskytovatelů analytických služeb jako například Google se sídlem mimo EU;
(b)    reklamních sítí, a
(c)    poskytovatelů vyhledávání informací.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme pouze tehdy, když nám to dovoluje zákon. Nejčastěji budeme používat vaše osobní údaje v následujících situacích: Níže jsou uvedeny typy právních základů, o které se budeme opírat při zpracování vašich osobních údajů.

Oprávněný zájem

Zájem naší společnosti vykonávat a řídit naši obchodní činnost tak, abychom vám mohli poskytovat nejlepší služby/výrobky při zachování vaší maximální spokojenosti a bezpečnosti. Před zpracováním vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, zvažujeme a vyvažujeme všechny potenciální dopady na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva. Nepoužíváme vaše osobní údaje k činnostem, kde by dopad na vás byl ve srovnání s našimi zájmy neúměrně vysoký (pokud nemáme váš souhlas nebo to po nás nevyžaduje nebo nám to neumožňuje zákon). Více informací o tom, jak posuzujeme naše oprávněné zájmy ve srovnání s potencionálním dopadem na vás, co se týče konkrétních činností, získáte, když nás kontaktujete

Plnění smlouvy

Zpracování vašich údajů, pokud je to nutné pro plnění smlouvy, kde jste smluvní stranou, nebo přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy.

Dodržování zákonných nebo regulačních povinností

Zpracování vašich osobních údajů, pokud je to nutné kvůli dodržení zákonných nebo regulačních povinností, kterým podléháme.

Souhlas

Obecně se neopíráme o souhlas jako o zákonný základ pro zpracování vašich osobních údajů, pokud se to netýká zasílání marketingové komunikace třetích stran emailem nebo prostřednictvím sms. Jste kdykoliv oprávněni svůj souhlas s marketingovou činností kdykoliv zrušit tím, že nás kontaktujete.

Účely použití vašich osobních údajů

V níže uvedené tabulce popisujeme všechny způsoby, kterými plánujeme používat vaše osobní údaje, a o které zákonné základy se přitom opíráme. Tam, kde je to nutné, uvádíme také, jaké jsou naše oprávněné zájmy.

Vezměte na vědomí, že můžeme vaše osobní údaje zpracovávat z více než jednoho právního důvodu podle konkrétního účelu, pro který vaše údaje používáme. Pokud potřebujete více informací o konkrétních právních důvodech, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy je v níže uvedené tabulce uveden více než jeden důvod, kontaktujte nás.

Účel/činnost Typ údajů Právní základ pro zpracování včetně základu oprávněného zájmu
Vaše registrace jako nového zákazníka (a)Identifikační
(b)Kontaktní
Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli
Správa a ochrana našeho podnikání a těchto webových stránek (včetně vyhledávání a odstraňování závad, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportingu a hostingu údajů) (a)Identifikační
(b)Kontaktní
(c)Technické
(a)Nutné kvůli našim oprávněným zájmům (pro činnost naší společnosti, poskytování administrativních  a IT  služeb, bezpečnost sítě,  prevenci  podvodům a v rámci  reorganizace   podniku   nebo  provádění  restrukturalizace   skupiny )
(b)Nutné kvůli dodržení právních závazků
Řízení našeho vztahu s vámi, jehož součástí bude:
(a) Informovat vás o změnách našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů
(b) Žádost o hodnocení nebo účast v průzkumu
(a)Identifikační
(b)Kontaktní
(c)Profilové
(d)Marketing a komunikace
(a)Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli
(b)Nutné kvůli dodržení právních závazků
(c)Nutné kvůli naším oprávněným zájmům (pro uchování aktuálních záznamů a sledování toho, jak zákazníci používají naše výrobky/služby)
Abychom vám mohli poskytnout relevantní obsah webových stránek a reklamu a změřit nebo pochopit efektivitu reklamy, kterou vám poskytujeme (a)Identifikační
(b)Kontaktní
(c)Profilové
(d)Návštěvnost
(e)Marketing a komunikace
(f)Technické
Nutné kvůli našim oprávněným zájmům (sledování toho, jak naši zákazníci používají naše výrobky/služby, jejich vývoj, růst našeho podnikání a informace pro naši marketingovou strategii)
Používání analýzy dat ke zlepšení našich webových stránek, výrobků/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a spokojenosti zákazníků (a)Technické
(b)Návštěvnost
Nutné kvůli našim oprávněným zájmům (pro definování typů zákazníků našich výrobky a služeb, snaha o to, aby naše webové stránky byly stále aktuální a relevantní, růst našeho podnikání a informace pro naši marketingovou strategii)
Abychom vám mohli navrhovat a doporučovat zboží a služby, které by vás mohly zajímat (a)Identifikační
(b)Kontaktní
(c)Technické
(d)Návštěvnost
(d)Profilové
Nutné kvůli našim oprávněným zájmům (pro vývoj našich výrobků/služeb a růst našeho podnikání)

Marketing

Snažíme se vám dát ohledně použití určitých osobních údajů na výběr, zejména u marketingu a reklamy. Vytvořili jsme následující mechanizmy řízení osobních údajů:

Naše reklamní nabídky

Můžeme použít vaše identifikační, kontaktní, technické údaje a data o návštěvnosti k tomu, abychom si udělali názor na to, co podle nás můžete chtít nebo potřebovat nebo co by vás mohlo zajímat. Tímto způsobem se rozhodujeme, jaké výrobky, služby a nabídky pro vás mohou být relevantní (říkáme tomu marketing).
Pokud jste od nás žádali informace nebo jste od nás zakoupili zboží a služby, budete od nás dostávat marketingová sdělení, pokud jste se ze zasílání těchto marketingových sdělení neodhlásili.

Marketing třetích stran

K tomu, abychom mohli sdílet vaše osobní údaje s jakoukoliv společností mimo skupinu společností Yamazaki Mazak pro marketingové účely, potřebujeme váš výslovný souhlas.

Zrušení souhlasu

Můžete nás nebo třetí strany kdykoliv požádat o zastavení zasílání marketingových zpráv tím, že nás kontaktujete.
Zrušení souhlasu se zasíláním těchto marketingových zpráv se netýká osobních údajů, které jste nám poskytli v důsledku zakoupení výrobku/služby, registrace záruky, zkušeností s výrobkem/službou nebo jinými transakcemi.

Cookies

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některá cookies prohlížečů nebo vás upozornil, pokud webová stránka nastavuje nebo získává cookies. Pokud cookies nepovolíte nebo odmítnete, vezměte na vědomí, že některé části těchto webových stránek mohou být nepřístupné nebo nemusejí správně fungovat. Více informací o cookies, které používáme, naleznete v našich zásadách používání cookies.

Změna účelu

Vaše osobní údaje budeme používat pouze k účelům, ke kterým jsme je získali, pokud odůvodněně neshledáme, že je musíme použít k jinému účelu, který je slučitelný s původním účelem. Pokud chcete vysvětlit, jak je zpracování k novému účelu slučitelné s původním účelem, kontaktujte nás.
Pokud musíme použít vaše osobní údaje k nesouvisejícím účelům, budeme vás o tom informovat a vysvětlíme vám právní základ, kterým nám to umožňuje.
Vezměte laskavě na vědomí, že můžeme zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Sdělování vašich osobních údajů

Je možné, že budeme muset sdílet vaše osobní údaje s níže uvedenými stranami k účelům uvedeným v tabulce ve výše uvedeném odstavci 4.

Interní třetí strany

Další společnosti ve skupině Yamazaki Mazak se sídlem v Japonsku, USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, EU, Turecku, Rusku, Číně, Taiwanu, Jižní Korei, Singapuru, Thajsku, Indii, Indonésii, Vietnamu a Malajsii

Externí třetí strany

Poskytovatelé služeb se sídlem v Evropě, Japonsku a USA poskytující IT služby a služby správy systémů.
Odborní poradci včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťovatelů se sídlem v Evropě poskytujících poradenské, bankovní, právní, pojišťovnické a účetní služby.
Regulační orgány a jiné úřady, které za určitých okolností vyžadují podávání zpráv o zpracovatelských činnostech.
TTřetí strany, které si případně vybereme k tomu, aby prodaly, převedly nebo sloučily části našich podniků nebo aktiv. Může naopak dojít také k tomu, že bude usilovat o akvizici jiných podniků nebo se s nimi budeme chtít sloučit. Pokud v naší společnosti dojde k nějaké změně, mohou noví majitelé používat vaše osobní údaje stejným způsobem, jako je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Od všech třetích stran požadujeme, aby respektovaly ochranu vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu se zákony. Nedovolujeme poskytovatelům služeb třetích stran používat vaše osobní údajů pro vlastní účely a dovolujeme jim zpracovávat vaše osobní údaje pouze ke stanoveným účelům a v souladu s našimi pokyny.

Mezinárodní převody

Vaše osobní údaje sdílíme v rámci skupiny Yamazaki Mazak. Součástí toho je převod vašich údajů mimo Evropské hospodářský prostor (EHP).
My a mnohé naše externí třetí strany sídlí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), takže součástí jejich zpracování vašich osobních údajů bude převod údajů mimo EHP.

Kdykoliv převádíme vaše osobní údaje mimo EHP, ujišťujeme se, že mají podobnou míru ochrany, a to zavedením minimálně jednoho z následujících ochranných opatření:

 • Kdykoliv využíváme určité poskytovatele služeb, můžeme uplatnit specifické smlouvy schválené Evropskou komisí, které chrání osobní údaje stejným způsobem jako v Evropě.  
 • Kdykoliv využíváme poskytovatele služeb sídlící v USA nebo Japonsku, můžeme jim údaje zasílat, pokud jsou součástí Bezpečnostního štítu (Privacy Shield), který vyžaduje, aby poskytovaly podobnou míru ochrany osobních údajů sdílených mezi Evropou, Japonskem a USA.

Pokud potřebujete více informací o konkrétních mechanizmech, které používáme při převodu vašich osobních údajů z EHP, kontaktujte nás.

Zabezpečení údajů

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě, použití nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, jejich změně nebo zveřejnění. Navíc omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, smluvní strany a jiné třetí strany, které je potřebují znát z obchodních důvodů. Ti budou vaše osobní údaje zpracovávat pouze podle našich pokynů a podléhají povinnosti mlčenlivosti.
Zavedli jsme postupy pro vyšetření jakéhokoliv podezření z porušení osobních údajů a budeme vás i příslušný regulační orgán o takovém porušení informovat vždy, když to bude vyžadovat zákon.

Uchování údajů

Jak dlouho budete používat moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nutné pro splnění účelů, ke kterým jsme je získali, včetně účelu splnění všech právních, účetních požadavků nebo požadavků podávání zpráv.

Při určování vhodné doby uchování osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko škody při neoprávněném použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, ke kterým vaše osobní údaje zpracováváme, jestli můžeme těchto účelů dosáhnout jinými způsoby, a platné právní požadavky.

Více podrobností o době uchování pro různé aspekty vašich osobních údajů získáte, když nás kontaktujete.

Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom vaše údaje smazali: více informací viz [Žádost o smazání] níže.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (takže s vámi už nebudou spojovány) k výzkumným a statistickým účelům. V takovém případě můžeme používat tyto informace po dobu neurčitou, aniž bychom vás o tom dále informovali

Vaše zákonná práva

Za určitých okolností máte v souvislosti s vašimi osobními údaji práva podle zákonů o ochranně osobních údajů. Máte právo:

Požadovat přístup k vašim osobním údajům (běžně známé jako „žádost o přístup k údajům subjektu“). To vám umožňuje získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, že je zpracováváme v souladu se zákonem.

Požadovat opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožňuje opravit neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás uchováváme, přestože můžeme potřebovat ověřit přesnost nových údajů, které nám poskytnete.

Požadovat smazání vašich osobních údajů. To vám umožňuje nás požádat, abychom smazali nebo odstranili vaše osobní údaje, pokud nemáme dobrý důvod k jejich dalšímu zpracování. Máte také právo nás požádat, abychom smazali nebo odstranili vaše osobní údaje, pokud jste úspěšně uplatnili své právo protestovat proti zpracování (viz níže), pokud jsme vaše údaje zpracovali nezákonně nebo pokud je smazání vašich osobních údajů vyžadováno kvůli dodržení místních zákonů. Vezměte nicméně na vědomí, že vaší žádosti o smazání nemusíme vždy vyhovět z určitých zákonných důvodů, o kterých vás informujeme ve chvíli podání vaší žádosti.

Protestovat proti zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy se opíráme o oprávněný zájem (nebo oprávněný zájem třetí strany), a vaše situaci vás nutí proti zpracování z tohoto důvodu protestovat, protože máte dojem, že ovlivňuje vaše základní práva a svobody. Máte také právo protestovat proti našemu zpracování vašich osobních údajů k přímým marketingovým účelům. V některých případech se může stát, že prokážeme, že máme ke zpracování vašich údajů přesvědčivé zákonné důvody, které převyšují vaše práva a svobody.

Požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás, abychom pozastavili zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích: (a) pokud chcete určit přesnost údajů, (b) pokud je naše použití údajů nezákonné, ale vy nechcete, abychom je vymazali, (c) když chcete, abychom údaje i nadále uchovávali, přestože je už nevyžadujeme, protože musíte stanovit, uplatnit nebo obhájit právní nároky, nebo (d) když jste protestovali proti našemu použití vašich údajů, ale musíte si ověřit, jestli nad nimi naše oprávněné důvody k jejich použití převažují.

Požadovat převod vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Poskytneme vám nebo třetí straně, kterou jste si zvolili, osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Vezměte na vědomí, že toto právo se týká pouze automatizovaných informací, k jejichž použití jste nám původně poskytli souhlas nebo informací, které používáme, abychom plnili smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli.

Kdykoliv odvolat svůj souhlas v případech, když se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o souhlas. To nicméně neovlivní zákonnost jakéhokoliv zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, je možné, že vám nebudeme moci poskytovat určité výrobky nebo služby. V takovém případě vás o tom uvědomíme ve chvíli odvolání vašeho souhlasu.
Pokud chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás.

Obvykle není vyžadován poplatek

Přístup k vaším osobním údajům (ani uplatnění některého z dalších práv) není zpoplatněn. Můžeme vám nicméně naúčtovat přiměřený poplatek, pokud váš požadavek není jasně podložen, je opakovaný nebo nepřiměřený. Případně můžeme za těchto okolností odmítnout vyhovět vaší žádosti.

Co od vás můžeme potřebovat

Můžeme vás požádat o konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatnění některých z vašich práv). Jedná se o bezpečnostní opatření zajišťující, že osobní údaje nebudou sděleny osobám, které nejsou oprávněné je získat. Můžeme vás také kontaktovat, abychom vás požádali o další informace v souvislosti s vaší žádostí, abychom urychlili naší odpověď.

Lhůta na odpověď

Snažíme se na všechny oprávněné žádosti odpovědět nejpozději do jednoho měsíce. Příležitostně nám to může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště komplexní nebo pokud jste podali několik žádostí. V takovém případě vás na to upozorníme a budeme vás dále informovat.


Zásady použití cookies Yamazaki Mazak Corporation

Informace o našem používání cookies

Naše webové stránky používají cookies, aby vás odlišily od ostatních uživatelů na našich webových stránkách. To nám pomáhá zlepšit dojem, kteří si návštěvníci odnáší z našich webových stránek a celkově zlepšovat naše stránky. Dalším prohledáváním našich stránek souhlasíte s použitím cookies.
Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme do vašeho prohlížeče nebo na pevný disk ve vašem počítači, pokud s tím souhlasíte. Cookies obsahují informace přenášené na pevný disk ve vašem počítači.

Používáme následující cookies:

Nezbytně nutné cookies. To jsou cookies nutné pro provozování našich webových stránek. Mezi ně patří například cookies, které vám umožňují se přihlásit na bezpečná místa na našich webových stránkách, používat nákupní košík nebo využívat službu elektronické fakturace.

Analytické/výkonnostní cookies. Umožňují nám poznat a spočítat počet návštěvníků a sledovat, jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách během jejich používání. Díky tomu můžeme zlepšovat způsob fungování našich stránek, například tím, že zajistíme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.

Funkční cookies. Rozpoznají vás, když se vrátíte na naše webové stránky. Díky tomu můžete přizpůsobit obsah vám na míru, oslovit vás jménem a pamatovat si vaše preference (například váš výběr jazyka nebo regionu).

Cílené cookies. Tyto cookies zaznamenávají vaše návštěvy na našich webových stránkách, stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace budeme využívat k tomu, aby naše webové stránky a reklama, která je na nich zobrazená, více odpovídaly vašim zájmům. Za tímto účelem můžeme tyto informace také sdílet se třetími stranami.

You can find more information about the individual cookies we use and the purposes for which we use them in the table below:

Cookie Název​ Účel​

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

Tyto cookies nám umožňují odhadnout počet našich návštěvníků a jakým způsobem náš web používají.

_hjincludedinSample

_hjincludedinSample

Tato cookie je zásadní pro spočítání počtu unikátního návštěvníků

webinarRegistration,

webinarRegistration,

Tato cookie uchovává informace o vaší registraci na webináře
answeredPolls

answeredPolls

Tato cookie uchovává informace o vašich preferencích, a tak nám umožňuje přizpůsobit naše stránky a poskytnout vám jiné nabídky cílené na vaše individuální zájmy.

cookieconsent_status

cookieconsent_status

Tyto cookies uchovávají informace o tom, že jste souhlasili s používáním našich cookies
.ASPXAUTH .ASPXAUTH Autentizační cookie ukládá přihlašovací údaje uživatele.

 

Vezměte na vědomí, že třetí strany (včetně reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb jako služeb analýzy návštěvnosti webových stránek) mohou také používat cookies, nad kterými nemáme kontrolu. Tyto cookies jsou pravděpodobně analytické/výkonnostní cookies nebo cílené cookies

Cookies můžete zablokovat aktivováním nastavení ve vašem prohlížeči, které vám umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých cookies. Nicméně, pokud váš prohlížeč nastavíte tak, aby blokoval všechny cookies (včetně základních cookies), je možné, že nebudete mít přístup na celé nebo část našich webových stránek.

Všechny cookies kromě základních cookies vyprší po 365 dnech.

Otázky týkající se těchto zásad

Otázky týkající se těchto zásad je třeba směřovat koordinátorovi webové stránky společnosti Yamazaki Mazak UK Ltd na adresu​ mazakinfo@mazak.co.uk