Hybridní multi-funkční stroj - AM

Hybridní multi-funkční stroj - spojení 3D aditivní výrobní technologie a rozsáhlých zkušeností firmy Mazak s multi-funkční stroji

TTři AM technologie

3 AM technologie, které nejlépe splňují Vaše aplikační požadavky

Typy aditivních
výrobních technologií
Velikost
Výška
Ukázkové údaje (závisí na nastavení podmínek)
Opravy / úpravy Povlakování s metalurgickou vazbou/ jemné tvarování Povlakování za účelem utěsnění Téměř síťový tvar
Navařování kovu
více lasery
Jemný povrch
5 mm (0.2")Výška : 0.2 mm (0.01")
Šířka : 0.5 mm (0.02")
★★★ ★★★ ★★
Laser
Kovový prášek
Povrch-se střední hrubostí
5 mm (0.2")Výška : 1.5 mm (0.06")
Šířka : 3.0 mm (0.12")
★★ ★★ ★★ ★★★
Elektrický oblouk AM
Hrubý povrch
5 mm (0.2")Výška : 4.0 mm (0.16")
Šířka: 7.0 mm (0.28")
★★* ★★★ ★★★*

Navařování kovu více lasery

Může být použit pro mikro-aditivní výrobní technologie a povlakování tenkého podkladového materiálu

který může změnit vlastnosti vlivem tepla.

  • Stabilní přívod kovového prášku
  • Účinně taví kovový prášek a snižuje vliv na podkladový materiál
  • Odchylky v přívodu prášku způsobené gravitací jsou minimalizovány i v případě, že je hlava AM nakloněna

Všechny procesy, počínaje obráběním až po 3D aditivní výrobní technologie, jsou obsaženy v jediném stroji k dosažení kratších výrobních dob

 

Obrábění Aditivní výrobní technologie (plátování) Broušení

                  

Portálová AM hlava

Pohon portálové AM hlavy je nezávislý na frézovacím vřetenu v případě velkých ploch obrábění.

Vzorový obrobek

 

Použitelné modely

Laserove navařování

Vysokorychlostní aditivní výroba, Pevné spojení různých druhů kovů

  • Vysokorychlostní aditivní výroba pomocí vysoce výkonných laserů
  • Pevné spojení různých druhů kovů
  • Vysoká pevnost (na stejné úrovni jako u pevných materiálů)

Všechny procesy, počínaje obráběním až po 3D aditivní výrobní technologie, jsou obsaženy v jediném stroji k dosažení kratších výrobních dob

Proces aditivní výroby a obrábění

Vzorový obrobek

Použitelné modely

 

Elektrický oblouk AM

Elektrický oblouk pro vysokorychlostní aditivní výrobu

  • Programovatelná svařovací automatizace
  • Dostupný materiál a snadná manipulace (zvláště aktivní kovy)
  • Vysokorychlostní aditivní výroba

Integrace aditivní výroby a obrábění

 

Elektrický oblouk AM        Simultánní obrábění v 5 osách

                                                                               

Navařování materiálu pomocí elektrického oblouku

Vzorový obrobek

 

 

 

 

 

Použitelné modely

Specifikace stroje se liší podle trhu.