JAKÁ JE ÚLOHA MAZAKU
PRŮMYSLU 4.0?
Tlak na zvýšení produktivity a kvality poskytuje stále více informací zákazníkům…

Naše angažovanost vůči Industry 4.0 překračuje rámec poskytnutí platformy SMOOTH Technology, která může být katalyzátorem její implementace.

Spíše se naše angažovanost rozšiřuje na budování továren Mazak iSMART, které berou v úvahu zásady Industry 4.0 a uplatňují je na vlastní výrobní závody.

První Mazak iSMART Factory byla zahájena v našem výrobním závodě v Kentucky, ve Spojených státech, v roce 2015. Od té doby jsme pokračovali v rozšiřování této koncepce, nejprve počátkem roku 2017 ve výrobním závodě v Oguchi a následně v červnu 2017 ve výrobním závodě v Singapuru.

V továrně průmysl 4.0 je každý aspekt výroby spojen, monitorován a analyzován, od plánování výroby po virtuální simulaci součásti, která má být obrobena, spotřeby energie, správy nástrojů a postupů údržby. Cílem je dosáhnout vyšší produktivity a kvalitnějších výrobků s menšími prostoji stroje.