JAKÁ JE ÚLOHA MAZAKU
PRŮMYSLU 4.0?
Tlak na zvýšení produktivity a kvality poskytuje stále více informací zákazníkům…

Naše angažovanost vůči Industry 4.0 překračuje rámec poskytnutí platformy SMOOTH Technology, která může být katalyzátorem její implementace.

Spíše se naše angažovanost rozšiřuje na budování továren Mazak iSMART, které berou v úvahu zásady Industry 4.0 a uplatňují je na vlastní výrobní závody.

První Mazak iSMART Factory byla zahájena v našem zařízení v Kentucky ve Spojených státech v roce 2015. Od té doby jsme pokračovali v rozšiřování této koncepce, nejprve do našeho globálního ředitelství v Oguchi počátkem roku 2017 a pak v továrně v Singapuru v červnu 2017. Naše nejnovější Mazak iSMART Factory ™ v Inabe v Japonsku má být uvedena do provozu v roce 2018.

V továrně průmysl 4.0 je každý aspekt výroby spojen, monitorován a analyzován, od plánování výroby po virtuální simulaci součásti, která má být obrobena, spotřeby energie, správy nástrojů a postupů údržby. Cílem je dosáhnout vyšší produktivity a kvalitnějších výrobků s menšími prostoji stroje.