ORBITEC

Centra ORBITEC pro obrábění velkých dílů poskytují možnost dosahovat skutečného obrobení ploch na dílech, jejichž otáčení je obtížné, nebo jsou pro otáčení příliš velké. Tyto stroje značně zkracují nastavování a zvyšují výkon při obrábění velkých, těžkých a neforemných obrobků, se kterými se lze často setkat v energetickém průmyslu. Jako nákladově efektivní inovační centrum na výrobu těles ventilů dokážou stroje ORBITEC provádět více než 75 % operací při výrobě ventilů při jednom nastavení a současně zachovávat úzké tolerance.

Technologie s patentovanou konstrukcí hlavy u strojů ORBITEC jim umožňuje provádět řadu operací, včetně čelního obrábění ploch přírub, kuželovitého vyvrtávání kuželových otvorů, čelní frézování a frézování stopkovou frézou, při jediném nastavení. Hlava stroje umožňuje posunování osy otáčení tak, aby bylo možné polohovat osu soustružení podle potřeby.

Klíčové funkce a přínosy:

  • Jedinečná konstrukce vřeteníku
  • Vysoce přesné obrábění velkých dílů
  • Integrovaný motor vřetena pro vysoké zatížení
  • Možnost soustružení velkých průměrů
  • Volitelný výměník na dvě palety a integrace do systému PALLETECH pro propojení s dalšími obráběcími centry Mazak v automatizovaných výrobních buňkách
  Machine Name

ORBITEC 20

ORBITEC
Obraťte se na prodejního zástupce společnosti Mazak nebo navštivte naše technologické centrum, aby jste zjistili, které obráběcí centrum Mazak nejlépe vyhovuje potřebám vašeho dílčího zpracování.