Auto Gear (výroba ozubení)

Integrace multi-tasking INTEGREX s výrobou a měřením ozubení

5-ti osé obrábění   Obrábění ozubení   Měření ozubení
+ +
 • Pro jakýkoliv typ výroby s rozsahem od maloobjemové až velkoobjemové lze použít 3 typy výroby ozubených kol (skiving, odvalovací frézování a frézování stopkovou frézou) podle vašich požadavků na výrobu
 • Vysokorychlostní a vysoce přesná metoda výroby ozubení skiving (seřezávání odvalovacím způsobem) díky jedinečné technologii AG
 • Integrace procesů pro vysoce přesné obrábění, zkrácení doby zpracování a počátečních nákladů.

VÝROBA OZUBENÍ

Integrace multi-tasking INTEGREX s výrobou a měřením ozubení

5-ti osé obrábění   Obrábění ozubení   Měření ozubení
+ +
 • Soustružení
 • Frézování
 • 5-os
 
 • Skiving (seřezávání odvalovacím způsobem) 
 • Odvalovací frézování
 • Frézování stopkovou frézou
 • Odstraňování otřepů
 
 • Radiální fázové umístění ozubeného kola
 • Měření profilu a úhlu stoupání zubu

Provádí různé procesy obrábění ozubených kol

Vyšší produktivita díky vysokorychlostnímu skivingu (seřezávání odvalovacím způsobem)

 • Vysoce přesná metoda výroby ozubení skiving (seřezávání odvalovacím způsobem) je realizována díky unikátní technologii řízení INTEGREX AG
 • Otáčení hlavního vřetene a frézovacího vřetene je synchronizováno až na nejvyšší rychlost obou vřeten, aby byla zajištěna vysoká přesnost metody skiving.

Aplikace obrábění po vnitřní křivce - INTEGREX i-200ST AG

Díky synchronizované technologii řízení INTEGREX i-200ST AG je produktivita v porovnání s běžným obráběním po vnitřní křivce 6krát vyšší. Kromě toho se při vyšší rychlosti snižuje řezný odpor a zvyšuje se přesnost

 

Upínací trn je na jednom konci držen frézovacím vřetenem pro těžké obrábění, které poskytuje dostatečnou tuhost pro vysoce přesné odvalovací frézování ozubených kol.U Smooth Gear Hobbing (Smooth výroba ozubení odvalováním) jsou zadávána data specifikací ozubeného kola, aby se automaticky vygenerovala dráha nástroje.

Hob Shift (posun odvalování)   Upravený úhel stoupání a zakřivení zubů
Tato funkce posune kontaktní bod odvalování a obrobku, aby se prodloužila životnost nástroje.   Vložením dat úhlu stoupání nebo zakřivení zubů je automaticky generována dráha nástroje pro odvalování.
 

Pomocí programu Smooth Gear Milling (Smooth frézování ozubení) mohou být zuby ozubeného kola řezány jeden po druhém pomocí standardní stopkové frézy.K automatickému vygenerování dráhy nástroje se zadává specifikace, včetně údajů o upravených ozubeních, upravených úhlech stoupání a upravených profilech zubů.

 

Jakmile je ozubené kolo obrobeno, lze odstranění otřepů čelních a zadních hran provést pomocí standardní kulové frézy.V případech, kdy natočení ozubeného kola není známé (například po odvalování ozubeného kola), lze pomocí Smooth gear measuring (Smooth měření ozubeného kola) zjistit, kde je mezera mezi zuby před procesem odstranění otřepů.

 

Program

Konverzační programování vysoce přesného řezání a měření ozubených kol

Sled operací

Vložte data specifikace, řezné podmínky a data měření Vygeneruje se G kód pro obrábění a měření Provede se obrábění a měření zubů

 

Měření ozubení

Radiální fázové umístění ozubeného kola

Po použití nového nebo přebroušeného nástroje lze pomocí dotykového sondy změřit ozubení pro určení požadované kompenzace.
Stejný proces může být také použit pro stanovení úhlové polohy pro další obrábění, jako je odstraňování otřepů pomocí kulové frézy nebo umístění otvoru na čele obrobku.Přesnost úhlového polohování je ± 0,005 ° (16 μm (0,00063 "na průměru 360 mm (14,17"))..

Měření profilu zubu a úhlu stoupání (Volitelně)

Gear face measurement by scanning probe
 • Profil a čelo ozubeného kola jsou po obrábění ve stejném nastavení obrobku kontrolovány skenovací sondou.
 • Obvykle jsou ozubená kola obráběna na speciálních strojích pro obrábění ozubených kol a poté jsou přenesena na měřící zařízení na jiném místě.To je eliminováno volitelným programem pro měření profilu a úhlu stoupání zubů.

Výsledky měření jsou zobrazeny na MAZATROL SmoothX displeji

Výsledky měření zobrazené na CNC displeji lze uložit jako soubor .PNG stisknutím jediné klávesy.

 

STROJE INTEGREX AG