Obrábění s chirurgickou přesností

Stárnoucí světová populace je hybným prvkem výjimečného růstu na trhu zdravotnických prostředků a vybavení, což klade ohromné požadavky na dodavatele v tomto odvětví, a to jak z hlediska kvality výrobků, tak z hlediska dodacích lhůt. Zkoumáme hlavní problémy při obrábění a nabízíme některá řešení.

Stále více stárnoucí populace hraje důležitou roli při stále se zvyšujícím růstu v odvětví zdravotnických prostředků a vybavení. Ať už jde o ortopedické prostředky, jako jsou díly pro výměnu kolenních a kyčelních kloubů, kostní šrouby nebo chirurgické přístroje, zubní nebo ortodontické implantáty, trh stále rychle roste a klade na svou dodavatelskou základnu stále větší požadavky. A navíc, vyráběné zařízení je často tvořeno exotickými kovy, jako např. titan nebo kobaltový chrom, které vyžadují vysoce výkonné rychle akcelerující stroje a nejpokročilejší inovační řezná řešení.

Ti dodavatelé, kteří investovali do posledních technologií obrábění kovů, jsou správnými adepty pro splnění těchto požadavků, a to jak z hlediska kvality výrobků, tak z hlediska krátkých dodacích lhůt očekávaných hlavními hráči v tomto odvětví. Konkrétně zdravotnická výroba, zejména u mnoha subdodavatelských výrobců, kteří tvoří významnou část dodavatelského řetězce, vyžaduje kompaktní stroje, které mohou provádět více operací najednou pro obrábění požadovaných složitých tvarů, např. ortopedickými nástroji.

ŘEŠENÍ PRO RYCHLOST A PŘESNOST

Řešení pro rychlost a přesnost

Výrobci pro zdravotnictví vyžadují velmi rychlé stroje, které jsou schopny přesně obrábět malé, složité díly z odolných materiálů. Musí být vybaveny velmi rychlými vřeteny o vysokém výkonu, která vytváří vysoce přesné konečné povrchy. Ovšem i když je obrábění složité a požadavky na kvalitu vysoké, není přípustný žádný kompromis z hlediska výrobní efektivity, jelikož toho odvětví se snaží o dosažení nižší nákladové základny.

Z těchto důvodů jsou stroje Mazak INTEGREX řady i prověřenou volbou mnoha výrobců zdravotnických prostředků a vybavení po celém světě a poskytují řešení typu DONE-IN-ONE (VŠE NAJEDNOU) pomocí plně pětiosého obrábění s více operacemi najednou, které je schopno vytvářet požadované obrysy a tvary s vynikající přesností konečných povrchů dílů, která se očekává. INTEGREX i-100ST a jeho sesterský stroj i-150 jsou ideální pro výrobu malých složitých dílů. Tyto stroje v sobě slučují schopnosti velmi výkonného obráběcího centra s plně funkčním pětiosým obráběcím centrem pro výrobu dílů při jediném nastavení, což poskytuje dramatické snížení dodacích lhůt a zvýšenou přesnost dílů. S pětiosým obráběním lze dosáhnout větší produktivity ve spojení s automatizačním řešením.

Kompaktní stroj INTEGREX i-100 BARTAC-ST se současným prováděním více operací s největší možností upínání tyčí ve své třídě o průměru až 102 mm používá dvě soustružnická vřetena, spodní revolverovou hlavu a plně kopírovací osu B obsahující frézovací vřeteno pro plně pětiosé obrábění a operace typu DONE-IN-ONE (VŠE NAJEDNOU), což z něj činí ideální volbu pro zpracovávání malých složitých dílů, jako jsou chirurgické nástroje a kloubní dříky. Inteligentní systém nakládání tyčí stroje spolu se zabudovaným vykládáním obrobků optimalizuje výstupní výkon a bezobslužný provoz, což může dramaticky snížit výrobní náklady.

ŘEŠENÍ PRO OBTÍŽNĚ OBROBITELNÉ MATERIÁLY

Obtížně obrobitelné materiály

Vysokorychlostní obrábění obtížně obrobitelných materiálů, jako např. titanu a neželezných kovů, je nutným požadavkem pro mnoho výrobců zdravotnické techniky, zejména pro ty, kteří se zabývají výrobou ortopedických dílů, např. pro kolenní a kyčelní klouby.

Stroj VARIAXIS i-500 je ideální volbou pro tento druh prací, jelikož umožňuje provádět současné obrábění složitě zakřivených povrchů na malých obrobcích s požadavky na vysokou přesnost. Tento druh obrábění vyžaduje zejména vysokou rychlost s vysokou přesností a stroj VARIAXIS nabízí výjimečné úrovně produktivity vlivem řady dostupných vřeten, včetně extrémně rychlého vřetene s otáčkami 25 000 ot/min.

SOUSTRUŽNICKÁ ŘEŠENÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ

Soustružnická řešení

Je nutno všem pamatovat na to, že ne všechny zdravotnické aplikace vyžadují buď pětiosé řešení, nebo řešení s prováděním více operací najednou. Mnoho aplikací vyžaduje soustružnické řešení, ovšem takové, které používá vřeteno vysokého výkonu.

Ideálním řešením pro zdravotnictví je vysoce výkonné soustružnické centrum QUICK TURN 250 MSY, které je vybaveno druhým vřetenem a možností obrábění v ose Y a navíc nově navrženou revolverovou hlavu obsahující nový pohon pro plynulé frézování Mazak s otáčkami 10 000 ot/min. Tento stroj je dále vybaven ergonomicky navrženým ovládáním SmoothG, včetně 3D asistenta pro rychlé a efektivní programování a pokročilý inteligentní tepelný štít pro optimalizovanou přesnost obrábění.

VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A VYBAVENÍ

Zdravotnické prostředky a vybavení

Zdravotnictví zahrnuje také takové výrobky, jako např. nemocniční nábytek, které vyžadují schopnosti řezání trubek. Mazak SPACE GEAR 510 Mk II je 2D/3D laserový řezací stroj schopný řezat buď plechy, nebo trubky, potrubí a konstrukční tvary, pomocí CNC rotačního sklíčidla a podpěr pro dlouhé obrobky.

3D režim používá kompaktní řeznou hlavu s otáčením ±360 ° v ose A a ±135 ° v ose B pro zachování normálního řezného úhlu u všech předem tvarovaných složitých povrchů. Bezkontaktní kopírovací stroj udržuje konstantní odstupovou vzdálenost a eliminuje možnost poškození dílu. V konečném důsledku umožňuje šest os CNC řízení řezání svařených polotovarů, zalomených tvarů a mnohem více při jediném nastavení. Řezání reflexních materiálů, jako je hliník, zlato, měď, mosaz a bronz, pomocí CO2 laserů, bylo vždy problematické. Jednou z možností pro zdravotnické odvětví je laserový řezací stroj řady OPTIPLEX FIBER, který je navržen pro obrábění reflexních materiálů vyššími rychlostmi, než jeho CO2 kolega, což zase výrazně snižuje provozní náklady.

Řada OPTIPLEX FIBER je dále vybavena technologií Zeta 9, která zahrnuje šest funkcí inteligentního nastavování navržených pro značné snížení závislosti na obsluze a zvýšení výkonu a kvality obrábění. Tyto inteligentní funkce zahrnují automatickou výměnu trysek, polohování ohniska a automatickou profilovací kalibraci, zatímco inteligentní monitorovací funkce zahrnují detekci proražení, plazmy a spálení. Zdravotnictví vyžaduje ohromnou řadu různých obráběcích aplikací, od ortopedických po chirurgické prostředky a dokonce nemocniční vybavení. Doporučujeme obrátit se na dodavatele strojů, který může nabídnout velký rozsah strojů a potřebnou podporu, což vám umožní zvolit si to nejlepší řešení obrábění a automatizace pro vaše konkrétní požadavky.