Nové klíčové funkce

New Intelligent Pocket Milling (IPM) (nové inteligentní frézování dutin)

  • Funkce nového inteligentního frézování dutin (IPM) v systému MAZATROL automaticky vytváří dráhu nástroje tak, aby byl zachován konstantní úhel záběru nástroje, výsledkem čehož je rovnoměrné zatížení nástroje a optimalizované řezné podmínky i v případě materiálů, jejichž řezání je obtížné
  • Dokáže zkrátit dobu cyklu pro obrábění dutin až o 60 % ve srovnání s programy vytvořenými pomocí konvenční kompenzované dráhy nástroje

Smooth Corner Control (SCC) (hladké zpracování rohu)

  • Funkce vyvinutá za účelem zkrácení doby cyklu a zvýšení kvality obrobeného povrchu zkrácením doby zrychlení/zpomalení a omezení vibrací stroje přičítaných obvykle změnám vysoké rychlosti ve směru osy

Variable Acceleration Control (VAC) (proměnná regulace zrychlení)

  • Funkce VAC zkracuje doby cyklu aktivací optimálního osového zrychlení pro kombinaci os v rámci jednotlivého bloku programu namísto nejpomalejší osy pro celkovou sekvenci programu

Smooth Machining Configuration (SMC) (konfigurace hladkého obrábění)

  • Umožňuje jemné ladění činnosti stroje ovlivňující přesnost, rychlost a hladkost podle typu dílu a operace obrábění, například hrubování, částečného dokončování, dokončování a současného pětiosého obrábění
  • Posuvné ovladače s jednoduchým ovládáním na dotykové obrazovce – podobné ekvalizéru na zvukovém zařízení – lze je používat pro seřizování příslušných parametrů"

POZNÁMKA: pro nové funkce SCC, VAC a SMC

  • Funkce hladkého zpracování rohu, proměnné regulace zrychlení a konfigurace hladkého obrábění se spojují za účelem zkrácení doby cyklu, zvýšení přesnosti obráběného povrchu a optimalizace výkonnosti stroje pro programy s jemnými přírůstky jako je současné pětiosé obrábění a povrchy s volným tvarem. "