Produktivita

PROGRAMOVÁNÍ

  • Nové rozhraní „Quick MAZATROL“ snižuje počet stisknutí kláves při zapisování konverzačního programu o 38 % ve srovnání s jeho předchůdcem

  • Gesta Windows 8 pro pohyb, přibližování/vzdalování, nastavování měřítka a otáčení 3D zobrazení

  • Rychlost zpracování bloků při práci s programy pro jemné úseky je čtyřikrát vyšší než u jeho předchůdce

  • Nová funkce „3D Assist“ umožňuje přímé importování 3D CAD do CNC, čímž se zkracuje doba programování a odstraňují chyby způsobené manuálním zadáváním

  • Pět nových základních obrazovek pro zpracování, které ukazují rozhodující data v jediném náhledu, zjednodušují klíčové provozní stupně programování dílu, správu dat nástrojů a nastavování prostřednictvím vlastního cyklu obrábění

  • Nové rozhraní „Quick EIA“ obsahuje vysokorychlostní zobrazení drah nástrojů a funkci analýzy pro odhalování chyb v programu, které by mohly způsobit povrchové vady