Řešení obrábění pro námořní průmysl

Řada různých součástí vyžadovaných námořním průmyslem klade na své dodavatele obrovské požadavky. Zkoumáme výzvy obrábění, kterým čelí dodavatelé tohoto odvětví, a nabízíme některá řešení.

Námořní průmysl je výjimečně rozmanitý a zahrnuje vše od výroby lodí, přes opravy až po jachting. Řada požadovaných součástí je široká a vyrábí se z ohromného množství různých kovů, včetně hliníku, kobaltu, nerezové oceli, titanu a bronzu.

Společnosti zabývající se CNC obráběním reagovaly na požadavky tohoto odvětví dalšími investicemi do nových technologií za účelem zlepšení jejich schopností, produktivity a kvality součástí. Vysoko na seznamu priorit v tomto odvětví jsou stroje pro provádění více operací najednou, které mohou snížit nároky na obsluhu stroje, počet nastavování a přesuny velkých součástí po dílně, což zase zvyšuje kvalitu hotového výrobku.

OBROBKY VELKÝCH PRŮMĚRŮ

Obrobky velkých průměrů

Stroje INTEGREX řady e-H pro provádění více operací najednou jsou ideální pro těžké hřídelové obrobky velkého průměru, jako např. obrábění čepu pro zasouvatelný lodní kýl. Se strojem INTEGREX mohou být všechny operace dokončeny při jediném upnutí, včetně soustružení, frézování, vyvrtávání a vrtání, a to bez nutnosti přesunu součástí na jiný stroj za účelem provedení následných operací.

Stroj e-420H má výjimečně velký rozsah obrábění s maximálním oběžným průměrem 670 mm, což umožňuje obrábění velkých součástí. Tato velikost rozsahu a schopnost provádění více operací najednou je doplněna hlavním vřetenem o vysokém výkonu 4 000 ot/min a frézovacím vřetenem s otáčkami 12 000 ot/min, které jsou schopny odebírat velké množství kovu při zachování výjimečné produktivity. Možnost obrábět složité součásti velkých průměrů, jako jsou např. ozubená kola, má pro námořní průmysl kritický význam. Svislé obráběcí centrum VTC-800/30SLR s posuvným sloupem je vybaveno velkým vestavěným otočným stolem o průměru 1 000 mm a osou B pro zajištění schopnosti plně pětiosého obrábění spolu s vysoce výkonným hlavním vřetenem s otáčkami 18 000 ot/min.

SCHOPNOST A PRUŽNOST OBRÁBĚNÍ

Schopnost a pružnost obrábění

Hlavní charakteristikou stroje je jeho schopnost a pružnost obrábění, což z něj činí ideální volbu pro řadu součástí používaných v námořním průmyslu, včetně dílů velkých průměrů do 3 500 mm na délku a 820 mm na šířku při využití celé kapacity prvotřídního rozsahu obrábění. Stejně jako u všech výrobků Mazak je u filozofie navrhování strojů hlavní ergonomie a SLR je vybaven velkým otvorem dveří pro zajištění optimálního přístupu pro nakládání, nastavování a vykládání obrobku. Stroj VTC-800/30SLR je k dispozici i s CNC řízením SIEMENS SINUMERIK 840D sl pro ty uživatele stroje, kteří mají standardně zavedené řízení Siemens.

OBRÁBĚNÍ SLOŽITÝCH GEOMETRICKÝCH TVARŮ

Obrábění složitých geometrických tvarů

Součásti pro námořní průmysl zahrnují často složité geometrické tvary, např. námořní lodní šrouby, které mohou být obráněny pouze pomocí pětiosého obrábění. Stroj řady VARIAXIS je často volbou pro toto odvětví, protože nabízí možnost provádět obrábění složitých zakřivených povrchů s prováděním více operací najednou na obrobcích při jediném upnutí.

Součástí řady VARIAXIS je prvotřídní stroj VARIAXIS j-600/5X. Tento stroj je vysoce produktivní se širokým rozsahem otáčení v ose B (+90 ° až -120 °), zatímco přesnost je zajištěna vysoce tuhou konstrukcí, která využívá válečková lineární vedení na všech osách a šnekovou valivou převodovku na všech rotačních osách.

VYSOCE VÝKONNÁ SOUSTRUŽNICKÁ ŘEŠENÍ

Vysoce výkonná soustružnická řešení

Vysoce výkonné soustružení bylo vždy hlavní vlastností stroje pro dodavatele námořního průmyslu, zejména stroje schopné soustružení velkých otvorů ve vřetenu, jako například hřídele námořních lodních šroubů. SLANT TURN je ideální pro tento druh práce, jelikož jde o výkonné intenzivní soustružnické centrum s vysokým kroutícím momentem a možností obrábění velkých vrtání pro soustružení velkých dílů. A co je nejdůležitější, nabízí maximální oběžný průměr 1 070 mm a maximální obráběcí průměr 860mm, což umožňuje stroji snadno manipulovat s velkými součástmi.

U námořních aplikací vyžadujících intenzivní obrábění těžko obrobitelných obrobků jsou ideálním řešením svislá obráběcí centra Mazak MEGATURN. Například verze MEGATURN NEXUS 900M může kombinovat soustružnické a obráběcí operace ke zvýšení přesnosti a produktivity pomocí sníženého počtu upnutí a nižší manipulací s obrobky. Uspořádání stroje zahrnuje schopnost frézování rotačním nástrojem (M) a je ideální pro obrábění odolných materiálů, jako je např. nerezová ocel, titan a další slitiny.

Řada různých výrobků vyráběných dodavateli námořního průmyslu je ohromná, od složitých geometrií vyžadujících možnost pětiosého obrábění až po celou řadu soustružených dílů. Doporučujeme obrátit se na dodavatele strojů, který může nabídnout velký rozsah strojů a potřebnou podporu, což vám umožní zvolit si to nejlepší řešení obrábění a automatizace pro vaše konkrétní požadavky.