HybridLeg neboli jak může technologie přispět ke splnění snů

Svět nových technologií je světem nových možností. Jsou neomezené a zároveň racionální. Odborníci z různých odvětví spolupracují na tom, aby vytvořili inovativní řešení, která významně zvýší kvalitu života celé společnosti.

Jasné hranice mezi zdánlivě různými průmyslovými odvětvími se již dávno rozplynuly. Dnes je klíčem k úspěchu interdisciplinární přístup, který spojuje expertízy a nejlepší postupy vyvinuté výzkumníky, podnikateli a technology. HybridLeg – hybridní protéza dolní končetiny – je příkladem takové efektivní spolupráce.

Pozadí projektu

Na začátku je vždy požadavek. Jde o příběh muže, jehož cílem se stala účast na Cybathlonu 2020 – mezinárodní paralympiádě pro tělesně postižené. K uskutečnění svého snu však Adrian Bąk potřeboval protézu dolní končetiny, která by mu dodala na rychlosti.

Právě takovou výzvu se odvážila přijmout společnost CONTUR 2000, která se zabývá obráběním kovových dílů a návrhy a realizací kompletních výrobních linek. Pro účely projektu vytvořil tým specializovanou výrobní linku vybavenou výhradně stroji od společnosti Yamazaki Mazak, která je předním výrobcem pokročilých technologických řešení zahrnujících multifunkční stroje, 5osé obrábění, frézování, soustružení, CNC software a automatizační vybavení.

Společnost CONTUR 2000 sestavila zvláštní tým pro výzkum a vývoj, který se v roce 2010 pustil do vývoje protézy HybridLeg.

HybridLeg je mnohem víc než jen pouhá protéza

Čistý design protézy HybridLeg je inovací v globálním měřítku. Z pohledu uživatele se jedná v prvé řadě o spolehlivé a pohodlné řešení, které nabízí mnohem více možností než standardní modely. Za zmínku stojí nejméně tři funkce, které činí z protézy HybridLeg jedno z nejinovativnějších technologických řešení.

Provozní režimy

Protéza HybridLeg může pracovat ve dvou režimech: v pasivním a aktivním. V pasivním režimu je pohyb aktivován silou uživatele bez pomoci baterie. V aktivním režimu je pohyb generován externím zdrojem energie (baterií) a motorkem. To vše je možné díky průkopnické převodové/spojovací jednotce. Protéza tak při nečinnosti automaticky aktivuje režim úspory energie, což prodlužuje provozní dobu baterie, a volí hnací sílu na základě typu povrchu pod nohama uživatele.

Flexibilita pohybu

Chůze po rovném povrchu, ze schodů a do schodů, po nerovném terénu, běh i cvičení – protéza HybridLeg přispívá k větší obratnosti a ke zvýšení rozsahu pohybu uživatele

Lehká konstrukce

Dva provozní režimy umožňují, aby protéza spotřebovávala výrazně méně energie a mohla tak být vybavena menším napájecím zdrojem. Díky kompaktním rozměrům zdroje energie mohou být napájecí součásti lehčí.

Od návrhu k realizaci

Podobně jako u všech pokrokových řešení byl i na počátku protézy HybridLeg nápad. V roce 2010 začal tým s návrhy. Odborníci ze společnosti CONTUR 2000 intenzivně pracovali na zlepšení projektu, aby vyhověl těm nejvyšším očekáváním. Vycházeli přitom ze svých 20letých zkušeností.

Nakonec přišli s jedinečnou patentovanou převodovkou, která byla o něco později dále rozvinuta v rámci projektu HybridLeg. Protéza tak mohla být vybavena novou převodovou/spojovací jednotkou umožňující zapínat a vypínat ovladač s ohledem na typ povrchu pod nohama uživatele.

Dalším krokem bylo vytvořit specializovanou výrobní linku, která týmu umožní přesně realizovat danou konstrukční koncepci. Nakonec byla pro tento úkol vybrána pokročilá řešení společnosti Yamazaki Mazak.

Součásti protézy HybridLeg byly připraveny a vyrobeny za pomoci obráběcích center VTC-560/25 a QUICK TURN NEXUS 250-II MS. Stroje od tohoto japonského výrobce již po mnoho let podporují průmyslové společnosti z celého světa. Protéza HybridLeg je důkazem toho, že své uplatnění najdou také v oblasti lékařského inženýrství. Tyto projekty vyžadují všestrannost, flexibilitu a schopnost přesně přizpůsobit provoz stroje specifickému úkolu. Společnost CONTUR 2000 se rozhodla pro nabídku společnosti Yamazaki Mazak z dobrých důvodů. Výroba lidské protézy totiž musí splňovat nejvyšší možné požadavky v oblasti kvality a přesnosti. Výjimky z tohoto pravidla jsou naprosto nepřípustné.

Protéza HybridLeg v praxi

Adrian Bąk používá svou protézu HybridLeg již několik měsíců. Přestože byl Cybathlon 2020 odložen, Adrian Bąk pokračuje v tréninku. Právě jeho názory měly – a stále ještě mají – zásadní podíl na úspěchu celého projektu. Protože je pan Bąk s hybridní protézou velmi spokojený a otevřely se mu nové možnosti, můžeme celou akci považovat za velkolepý úspěch.

Prectete si víceg