Plníme výzvy automobilového průmyslu

Dodavatelský řetězec výrobců automobilů je velmi náročný na své dodavatele dílů. Zkoumáme specifické výzvy obrábění, kterým dodavatelé čelí, a nabízíme některá řešení.

Tento rychlý nárůst výroby nevyhnutelně vytvoří větší tlak na dodavatelský řetězec výrobců automobilů, zejména na dodavatele na nižší úrovni, kteří kombinují kvalitu součástí s přesností a rychlostí výroby za účelem řešení urgentních požadavků a logistiky just-in-time v tomto odvětví. Rozsah součástí vyráběných pro automobilové odvětví je ohromný, od základních závěsných konzol, kloubů řízení a brzdových třmenů přes součásti motorů, jako jsou hlavy válců a turbodmychadla, až po různé pláště, ozubená kola a nápravové hřídele. Rozsah různých kovů požadovaných tímto odvětvím jde od tepelně odolných slitin až po litinu.

V tomto odvětví existuje zvyšující se poptávka po provozně intenzivních strojích, které jsou schopny manipulovat s velkými obrobky.

ŘEŠENÍ PRO VELKÉ OBROBKY

Velké obrobky

V tomto odvětví existuje zvyšující se poptávka po provozně intenzivních strojích, které jsou schopny manipulovat s velkými obrobky. Pro tento druh použití kombinují stroje Mazak řady HCN velké velikosti palet s vysoce tuhou konstrukcí schopnou v závislosti na variantě zvládat výkon kuželového vřetene velikosti 40 nebo 50. Například HCN-5000/50 je velmi pohyblivý stroj schopný manipulovat s velkými prizmatickými obrobky s výhodou úložné kapacity použitých nástrojů velkého průměru / délky, např. u blokových aplikací. Tento stroj je vybaven výkonným vřetenem výkonu 37 kW s kuželem č. 50 a s 10 000 ot/min, a je schopen rychlých příčných posuvů 60 m/min za účelem maximalizace produktivity a snížení neproduktivní doby.

VELKOOBJEMOVÁ VÝROBA

Objemová výroba

Na objemové straně výroby automobilových součástí jsou klíčovými faktory úspěchu produktivita a spolehlivost. Stroj QUICK TURN PRIMOS (QTP) je určen zvláště na subdodavatelský trh výrobců automobilů a je schopen rychlých příčných posuvů 30 m/min v ose X i Z, což znamená rychlé doby cyklů pro vysoce přesné součásti. Konstrukce stroje umožňuje rychlý odvod třísek zezadu, což umožňuje těsné umístění více strojů vedle sebe za účelem optimalizace využití podlahového prostoru v obráběcí dílně. Pro všechny varianty PRIMOS je k dispozici volitelný vestavěný portálový nakladač pro automatizované nakládání dávek větších velikostí. QT PRIMOS je vybaven přímo hnaným vřetenem, což je u strojů Mazak standardem díky jejich vynikajícímu výkonu, snižujícím dobu cyklu a doby prostojů.

ŘEŠENÍ PRO MALOU VELIKOST STROJŮ

Malá velikost stroje

Malá velikost stroje je kriticky důležitá pro velkoobjemové dodavatele automobilových součástí. VERTICAL CENTER PRIMOS je kompaktní vysokorychlostní svislé obráběcí centrum schopné výjimečně vysokých rychlostí odběru kovů. Výkon je dodáván vřetenem otáček 12 000 ot/min a výkonu 11 kW s kuželovým rozhraním č. 30, které umožňuje vysokou produktivitu s nižšími investičními náklady do nástrojů; volitelně je pro aplikace s vyššími rychlostmi k dispozici také vřeteno s otáčkami 20 000 ot/min. Tento stroj umožňuje také vysokou rychlost příčných posuvů 60 m/min a rychlou výměnu nástrojů pro další zvýšení produktivity. Velmi důležité je, že podobně jako QT PRIMOS má tento stroj prostorově úspornou konstrukci (šířka 1 280 mm) a se zadním odvodem dopravníku třísek..

 

KOMPLIKOVANÁ SOUSTRUŽNICKÁ ŘEŠENÍ

Komplikovaná soustružnická řešení

Když je nutné složitější soustružnické řešení, řada MULTIPLEX od firmy Mazak je zvláště navržena pro středně sériovou výrobu a jde o stroj, který si často vybírají výrobci automobilových součástí. Řada MULTIPLEX spojuje dvě NC soustružnická centra s kapacitou pro frézování a provádí řadu obráběcích operací, jako například nepřetržité/současné obrábění oběma vřeteny a automatický přenos obrobku z jednoho vřetena na druhé. Tato možnost využití obou vřeten je významnou pomocí pro výrobní výkon.

Navíc lze provádět nastavování i nakládání/vykládání obrobku na jednom vřetenu, zatímco na druhém se provádí obrábění, což minimalizuje prostoje strojů. Další možností je HYPER QUADREX, soustružnické centrum se dvěma revolverovými hlavami a dvěma vřeteny, které je navrženo pro snížení doby cyklů při obrábění tyčového materiálu pro součásti používané v hydraulických systémech.

Kombinace vysokorychlostního vřetene se současnou první a druhou operací spolu s vyváženým řezáním spodní / horní revolverovou hlavou má za následek značné snížení doby cyklů v porovnání se soustružnickými centry s jednou revolverovou hlavou a dvěma vřeteny. Výkon musí být ovšem často kombinován s vysoce přesným obráběním za účelem dosažení velmi úzké tolerance. With this machine, the headstock moves to the incoming conveyor to pick up the workpiece, in turn reducing cycle time and additional costly robotics.

 

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Vysoká produktivita

Snížení technologické doby na minimum je kritickým faktorem pro automobilový dodavatelský řetězec. Stále více převažuje pětiosé obrábění více ploch, tedy to, co společnost Mazak nazývá řešením VŠE NAJEDNOU (DONE-IN-ONE). Vlajková loď Mazaku, stroj INTEGREX I, je stále oblíbenějším řešením schopným obrábět složité tvary při jednom nastavení, což zvyšuje produktivitu a šetří čas přípravy..

Náročná povaha automobilového odvětví, jak z hlediska termínů dodání, tak z hlediska použití, znamená, že filozofie použití u jednoho stroje není vhodná pro díly různých velikostí. Rozdíly v obrábění malých soustružených dílů v porovnání s dlouhými hřídelovými obrobky velkého průměru vyžadují stroje s velmi odlišnými způsoby obrábění. Naším doporučením je spojit se s dodavatelem strojů, který může nabídnout řadu strojů a aplikační podporu a který vám umožní vybrat si to nejlepší možné obráběcí řešení dle vašich požadavků.