Funkce Siemens

Systém SINUMERIK se snadno používá a nabízí mnoho inovativních funkcí a technologických cyklů, které umožňují dosažení ještě více nákladově efektivní výroby.

Způsob programování je vždy tím správným pro vaše požadavky – bez ohledu na to, zda se jedná o výrobu malých nebo velkých sérií, jednoduchých nebo složitých obrobků. Systém SINUMERIK je produktivním CNC systémem pro každou technologickou aplikaci.

ShopMill / ShopTurn / Cycle Support

ShopMill / ShopTurn / Cycle Support

Stroje Mazak Siemens využívají výhod celé řady pokročilých opcí pro programovaní CNC. Byla zachována podpora standardního G-kódu a programů DIN/ISO. Současně však operátoři strojů mohou použít ShopMill nebo ShopTurn, což jsou opce pro programovací jazyk Siemens. Jazyky SINUMERIK Operate, ShopMill a ShopTurn umožňují mimořádně rychlé a také intuitivní programování. Každý krok programu je doplněn grafickými animacemi, které fungují jako detailní průvodce možnostmi programování. Dokonce i složitější programy pro obrábění ve 3+2 osách lze rychle připravit pomocí řady předdefinovaných cyklů a strategií. Řízení rovněž využívá 3D simulaci a programování v jazyku Swift pro strategie odebírání materiálu, měření, cykly natočení os a optimalizaci nástrojů.

 

Za účelem okamžitého vytvoření programu nabízí podporu G-kód cyklů pro plnou flexibilitu programování umožňující doplnit program ISO  G-kódem s grafickou animací znázorňující možnosti cyklu.

Složitější programy jsou generovány ze systému CAM v ISO programech , stejně jako je tomu u všech řídicích systémů moderních CNC obráběcích strojů. Protože řídící systém Siemens představuje oborovou normu pro řízení, mnoho známých systémů CAM předdefinovalo postprocesory, které vygenerují G-kód pro Siemens s minimálními požadavky postprocesu. Produktová skupina Siemens ve firmě Mazak pravidelně spolupracuje s vývojáři softwaru CAM s cílem optimalizovat postprocesory a šablony.

CYCLE800 / CYKLUS POOTÁČENÍ – zjednodušené polohování dílů pro obrábění v pěti osách

CYCLE800 / CYKLUS POOTÁČENÍ – zjednodušené polohování dílů pro obrábění v pěti osách

Díky řídícímu systému Siemens je programování obrábění složitých dílů s mnoha stranami velmi jednoduché. Programy pro obrábění v 3 + 2 osách lze vytvářet velmi rychle.

Cyklus pootáčení CYCLE800, který lze vyvolat v programu ShopMill, programování s G-kódem nebo přímo z panelu, je to účinná a přitom jednoduchá funkce. Pomocí této funkce může operátor definovat natočenou pracovní rovinu. CYCLE800 převede nulový bod aktivního obrobku do natočeného povrchu, a současně při tom zohlední kinematiku stroje. Stroj následně obrobek přesune (pokud je to zapotřebí) a umístí jej ve správném směru vůči ose řezného nástroje. To umožňuje rychlé programování a mimořádně rychlé nastavení dílů pro 3 + 2 obrábění v řídicím systému stroje.

TRAORI (sledování nástroje v pěti osách)

TRAORI (sledování špičky nástroje nebo řízení středu nástroje) je DYNAMICKÝ proces používaný při obrábění v pěti osách. Řídicí systém Siemens během obrábění upravuje rotační a lineární osu stroje a okamžitě vyrovná obrobek do správné polohy vůči rotační ose řezného nástroje, přičemž zohlední kinematiku stroje a délku nástroje. Vysoce účinnou funkci TRAORI lze snadno naprogramovat a nastavit na strojích Mazak vybavených řídicím systémem Siemens 840D. Firma Mazak rovněž vyvinula OEM přizpůsobení pro standardní Siemens CYCLE996 s cílem přesně nastavit kinematiku strojů Mazak.

Kinematika znamená parametrizaci naměřené polohy a středu otáčení pro všechny osy stroje. Kinematiku stroje lze vypočíst a nastavit prostřednictvím měřícího cyklu, který je součástí standardní výbavy stroje. Kinematika stroje múže být snadno resetována zákazníky kteří požadují výjimečně vysoké tolerance pro díly.

CYCLE832 – Advanced Surface

CYCLE832 – Advanced Surface

Všechny stroje Mazak Siemens těží z výhod velkého množství opcí pro vylepšení opracování povrchu. Tyto opce jsou k dispozici jako součást nastavení CYCLE832 Advanced Surface. Jedná se o funkci inteligentního řízení pohybu využívající pokročilé prediktivní schopnosti řídícího systému Siemens v kombinaci s optimalizovanou kopresní funkcí. Cílem je zajistit hladký pohyb nástrojů v jejich drahách. Tím se maximalizuje rychlost stroje a zlepšuje jeho řízení, což vede k inteligentnímu omezení trhavého pohybu. To ocení zejména výrobci raznic a forem. Plynulé zrychlování a brzdění osy obráběcího nástroje navíc přispívá k prodloužení provozní životnosti stroje. Nastavení Advanced Surface lze také jednoduše zvolit aktivací funkce CYCLE832 v programu.

S technologií Advanced Surface a bez ní. Zvětšená červená plocha znázorňuje více konzistentní rychlost, což umožňuje lepší opracování povrchu.

Import DXF (volitelná funkce)

Import DXF (volitelná funkce)

Díky  SINUMERIK ovládání, ShopMill a ShopTurn programování je nyní rozšířeno o možnost importu DXF k vytvoření profilu. To operátorům umožňuje rychle vytvořit dráhy nástrojů a profily pro potřeby programování přímo ze souborů CAD.

Měřicí cykly

Měřicí cykly

Předdefinované cykly umožňují provádět měření z ovládacího panelu a v programu. Rovněž grafické znázornění cyklů může zjednodušit průběh měřících sekvencí stroje.