Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro všechny výrobce obráběcích strojů. Koncepce výroby iSmart využívá infrastrukturu Mazak s Industry 4.0, která umožňuje uživatelům strojů realizovat zásadní krok od automatizované výroby až po plně propojenou továrnu Industry 4.0. Filozofie iSmart Factory je složena ze tří klíčových pilířů: Smooth Technology, nový Smart Box, poskytující rychlejší analýzu dat se zvýšenou bezpečností, a ze standartního komunikačního protokolu MT Connect. Vzájemné propojení těchto prvků usnadňuje sdílení výrobních dat v reálném čase a to v důsledku vede ke kratším dodacím lhůtám, snížení administrativní zátěže a nižším nepřímým výrobním nákladům. Každý krok výroby je spojen, monitorován a analyzován a to od plánování výroby až po servis a údržbu.

Přečtěte si více