IMC Slovakia chce rásť spolu so svojimi zákazníkmi

Nie je veľa výrobných strojárskych spoločností, ktoré sú overeným a komplexným dodávateľom pre zákazníkov z množstva úplne odlišných priemyselných odvetví – oceliarstvom počnúc a potravinárstvom končiac. Považskobystrická spoločnosť IMC Slovakia je však presne takouto fi rmou. S 26-ročnými výrobnými skúsenosťami, exportom produkcie do celého sveta, štyrmi stovkami lojálnych zamestnancov a svojou rodinnou atmosférou je unikátom. Podstatnú rolu v tom zohráva aj progresívnosť využívaných technológií a dlhodobá úzka spolupráca s kľúčovými technologickými partnermi, napríklad so spoločnosťou Yamazaki Mazak.

Generálny riaditeľ a majiteľ spoločnosti IMC Slovakia, s.r.o. Jaroslav Ďurkovský je s fi rmou zviazaný nepretržite od roku 1995, kedy ju založil spolu so svojou manželkou a ďalším spoločníkom. Hovorí, že zatiaľ čo v začiatkoch bola fi rma skôr dodávateľom jednotlivých dielcov a montážnych podzostáv, dnes je jej pozícia úplne inde. „Vo vlastnej réžii a vo vlastných výrobných priestoroch zabezpečujeme výrobu ucelených liniek podľa požiadaviek zákazníka, v naozaj prvotriednej kvalite, v dohodnutom termíne a s komplexnými službami navyše.“

Přečtěte si více