ÚSPĚCH ČESKÝCH LETECKÝCH MOTORŮ I DÍKY JAPONSKÉ TECHNOLOGII

Značka PBS oslavila již 200 let od svého založení a je jednou z nej-déle působících strojírenských značek na světě. Výrobní závod PBS ve Velké Bíteši navíc v le-tošním roce slaví 70 let od svého založení. Společnost v něm vyrábí turbínové pohonné jednotky pro specifické typy letounů a vrtul-níků a je také dodavatelem přes-ných odlitků pro řadu průmyslo-vých odvětví.

„Turbíny z PBS pohánějí nebo startují letouny a vrtulníky ve více než 20 zemích světa. Abychom si získali, ale také udrželi renomé spolehlivého dodavatele, musíme bezpodmínečně ručit kvalitou naší produkce,“ říká generální ře-ditel PBS Milan Macholán. "Pro naši výrobu jsou proto naprosto klíčové špičkové výrobní techno-logie.“

O tom, že japonská obráběcí cen-tra Mazak splňují ty nejnáročnější kritéria se v PBS přesvědčili již v roce 1997, kdy si pořídili první z řady dnes již 15 strojů různých typů a velikostí od této renomo-vané značky. Spojení japonské přesnosti a české šikovnosti a inovátorství tak dobývá svět v případě PBS již více než 20 let.

Vývoj a inovace stojí za úspě-chem firmy

Letecká výroba v Bíteši probíhá již od sedmdesátých let minulého století. Začala s vývojem letounu L-39 Albatros, nejúspěšnějším cvičným podzvukovým letadlem v historii. Do Albatrosů PBS do-dávala vzduchové startéry a kli-matizace a dodnes tato zařízení generálkuje na letounech, které jsou stále v provozu.

Aktuálně spolupracuje i na vývoji a dodávkách zařízení pro novou verzi tohoto letounu s označením L-39NG. I díky této, dnes již pade-sátileté spolupráci, se společnost postupně vypracovala na světo-vého lídra v turbínových pohon-ných jednotkách dané výkonnost-ní kategorie.

„Je jasné, že technologie, která byla špičková před desítkami let, už dnes neobstojí. Musíme proto neustále vyvíjet nové produk-ty a zlepšovat parametry těch stávajících. Zatímco před 30 lety jsme např. kompresorové kolo--turbíny vyráběli ze dvou dílců, které se musely spojit, což bylo limitující pro jeho životnost, dnes již není problém vyrobit ho z jed-noho kusu. V kombinaci se spe-cifickou povrchovou úpravu pak dosahujeme nesrovnatelně vyšší životností našich zařízení,“ říká ředitel Macholán.

V letošním roce uvedli v PBS na trh dva modifikované typy prou-dových motorů.

„Reagujeme tak na specifické požadavky našich zákazníků. Jedním z takových projektů bylo zkonstruovat, vyrobit, otestovat a do sériové výroby zavést bezo-lejovou verzi proudového motoru PBS TJ100. Takto upravený motor nejenže šetří pořizovací náklady, ale především díky neexistenci autonomního olejového systému rozšiřuje manévrovací schopnosti bezpilotních letounů, pro které je speciálně navržen,“ dodává Ma-cholán.

Vývojových projektů mají v PBS desítky. Aktuálně např. modifi-kují palivový systém pomocných energetických jednotek pro při-stání vrtulníků na ropných ploši-nách. Upravují také vybrané typy proudových motorů pro opako-vané použití po přistání do slané vody.

Přečtěte si více