Yamazaki Mazak oznamuje změnu ve vedení společnosti

Lídr v oboru výrobních technologií, společnost Yamazaki Mazak, oznámila, že dosavadní prezident Tomohisa Yamazaki se stal předsedou představenstva a viceprezident Takashi Yamazaki se stal novým prezidentem.

Změna je v platnosti od 24.června, stého výročí založení společnosti a je výsledkem dlouhodobého plánování s cílem zajistit další růst firmy a upevnit její schopnost poskytovat podporu výrobcům z celého světa.

Strategii, kterou přináší jako prezident, přiblížil Takashi Yamazaki takto: „Mnoho lidí hodnotí kvalitu firmy podle jejích výnosů, já ale toto kritérium nepovažuji za to nejdůležitější. Máme za sebou sto let existence a tak bychom i nadále chtěli zákazníkům z celého světa přinášet lepší technologie a produkty.“

Jmenování pana Tomohisa Yamazaki do funkce předsedy představenstva je završením jeho dynamické kariéry, které dosáhl ve vedení jednoho z největších světových výrobců obráběcích strojů. Kromě toho zůstává místopředsedou Asociace japonských výrobců obráběcích strojů (JMTBA).

Pan Tomohisa Yamazaki k tomu řekl: „Budu se i nadále podílet na vytváření střednědobých i dlouhodobých plánů a budu nové vedení podporovat z širší perspektivy.“

Před příchodem do společnosti Yamazaki Mazak v roce 1990 získal Takashi Yamazaki titul bakaláře na obchodní univerzitě Xavier. Poté, co získal bohaté zkušenosti v různých odděleních společnosti, stal se v roce 1999 jejím výkonným ředitelem a v roce 2013 viceprezidentem. Jeho hlavním cílem bude upevnit pozici společnosti Mazak na neustále se globalizujícím trhu s výrobními technologiemi a podporovat nové technologie a produkty v souladu s filozofií firmy „Společný úspěch“.

Pan Richard Smith, výkonný ředitel evropské skupiny, k tomu řekl: „Významným rysem společnosti Yamazaki Mazak je její neustálá oddanost zákazníkům a stabilita poskytovaných služeb i její pozice na trhu. Tato stabilita je základem pro pokračující rozvoj technologií a zdrojem našich dosavadních výsledků při péči o zákazníky. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout ta nejpokročilejší a nejefektivnější výrobní řešení.“

Dále uvedl: „Za všechny naše pobočky v Evropě bych chtěl panu Tomohisovi Yamazakimu upřímně poděkovat za jeho příkladnou práci ve vedení společnosti a za péči, kterou neúnavně věnoval zákazníkům v Evropě. Gratulujeme také panu Takashi Yamazakimu a těšíme se, že budeme moci s oběma manažery spolupracovat a nadále poskytovat vysoce kvalitní servis našim zákazníkům.“