Keď spojenie nordickej fi remnej kultúry s japonskou technológiou prináša výsledky

Islandský koncern Marel je globálnym lídrom v dodávke moderných technológií na spra-covanie mäsa, rýb a hydiny. Na Slovensku pôsobí od roku 2005, keď s necelou desiat-kou zamestnancov – a vtedy ešte pod iným obchodným menom – rozbehol v prenajatých priestoroch niekdajšej Plastiky Nitra výrobu komponentov pre ďalšie závody Marelu. Dnes je nitriansky závod najväčší spomedzi 12 výrobných prevádzok islandskej fi rmy. Jeho vla-ňajšie tržby dosahujú takmer 50 miliónov eur a na fi nálnej produkcii celej skupiny Marel sa podieľa 25 až 30 percentami. Nešlo by to bez vyše 400 súčasných zamestnancov a progre-sívnej výrobnej technológie, ktorej súčasťou sú – od počiatkov fi rmy – aj stroje japonskej spoločnosti Yamazaki Mazak.

Přečtěte si více