Vše, co byste měli vědět o soustruzích

Co je soustruh?

Soustruh je obráběcí stroj, který rotuje kovovým obrobkem kolem osy rotace vřetena a přisunuje k němu řezný nástroj. Tím dochází k odebrání materiálu z obrobku a vytvoření finálního dílu nebo součásti se symetrickým tvarem.

Moderní soustruhy jsou obvykle číslicově řízené pomocí počítače (CNC) a provoz stroje programuje obsluha.

Soustružit je možné vnější povrch obrobku, ale i vnitřní, například při vyvrtávání. Existuje celá řada různých druhů soustružení, které lze provádět na moderních soustruzích. Mezi tyto druhy patří například hrubovací soustružení, dokončovací soustružení, vyvrtávání, čelní obrábění, zapichování, řezání závitů, rádlování a upichování.

K čemu se soustruhy používají?

Soustruh neboli soustružnické centrum pro obrábění kovů se používá při výrobě mnoha druhů kruhových dílů a součástí různých velikostí. Soustružené díly často představují pouze část konečného systému nebo dílčí sestavy a můžeme mezi nimi najít součásti spalovacích motorů, spojovací prvky pro podmořská plynová potrubí v ropném a plynárenském průmyslu, rotační hřídele pro letecké motory nebo kostní šrouby pro lékařské aplikace.

Jaké typy materiálů lze soustružit?

Na soustruzích lze obrábět široké spektrum materiálů od kovů, jako je mosaz, nerezová ocel a měď, po komplexnější materiály včetně superslitin, jako je Inconel. V posledních letech jsou populární také kompozitní materiály, jako jsou uhlíková vlákna, která se často používají při výrobě leteckých součástí.

Jak vybrat soustruh?

Výběr soustruhu záleží na způsobu jeho využití, tedy na typu, složitosti a velikosti dílů, které se na něm budou vyrábět, a na obráběném materiálu. Malé a jednoduché díly z nerezové oceli, jako jsou například potrubní tvarovky, je možné vyrábět na jednoduchém soustruhu, například z řady Mazak QT PRIMOS.

Větší a složitější operace vyžadují komplexnější stroje. Například řada MEGA TURN je určena k efektivnímu obrábění větších obrobků, s jakými se lze setkat např. u stavebních strojů, leteckých motorů či v energetickém průmyslu.

Dalším důležitým faktorem při výběru soustruhu je jeho řezný výkon. Tvrdší materiály, ke kterým patří například Inconel, vyžadují soustruh určený pro těžké obrábění, jenž se vyznačuje vyšší tuhostí. Takovým strojem je například SLANT TURN NEXUS.

Lze na soustruhu provádět i jiné, nesoustružnické operace?

Moderní soustruhy si poradí i s jinými operacemi, jako je frézování hranolových nebo čtvercových dílů, při kterém se obrobek nehýbe a obrábění provádí samotný řezný nástroj. Soustružnicko-frézovací stroje, ke kterým patří například stroje řady INTEGREX i Mazak, dokáží na jediném dílu nebo obrobku vykonávat více operací. Ve firmě Mazak tomu říkáme víceúčelové obrábění. Výhodou tohoto systému je, že můžete složitý díl vyrobit najednou, stroj nemusíte nastavovat tak často a programování je rychlejší. To všechno zkracuje dobu výrobního cyklu a zvyšuje produktivitu.

Soustruhy firmy Yamazaki Mazak

Společnost Mazak vyrábí širokou škálu soustruhů, jež se uplatní ve značně rozmanitých aplikacích, od dvouosých modelů až po komplexní soustružnická centra vybavená rotačním nástrojovým vřetenem, osou Y a druhým vřetenem. Základní řada QUICK TURN PRIMOS nabízí kompaktní rozměry a vysoký výkon, kdy hlavní vřeteno zvládne až 5 000 ot/min. Řady QUICK TURN a QT Compact nabízejí všechny výhody nejnovějších metod soustružení kombinovaného s frézováním, které umožňují vyrobit složitý díl najednou.

S rostoucí poptávkou po komplexnějších dílech roste i velikost, výkon a možnosti soustruhů vyráběných společností Mazak. Řada HQR, která je vybavena dvěma revolverovými hlavami a dvěma vřeteny a umožňuje zároveň soustružit i frézovat, pomáhá optimalizovat výrobní časy a je vhodná pro výrobu velkých sérií.

Řada soustruhů MULTIPLEX má dvě soustružnická vřetena, umožňuje obrábět dva obrobky najednou a je vhodná pro výrobu velkých sérií. Tato řada umožňuje nepřetržité a souběžné obrábění oběma vřeteny prostřednictvím automatického přesouvání obrobku od jednoho vřetena k druhému.