Typy laserového řezání plechů

Trh se stroji pro laserové řezání plechů se v posledních letech vyvíjí velmi rychle. Výrobci laserových obráběcích center  uvádějí na trh nové typy strojů využívajících revolučních postupů laserového řezání a zákazníkům se dostává nových možností.

V současné době je možné vybírat ze tří druhů strojů podle konkrétních potřeb zákazníka. Jedná se o  tradiční CO2 laserová obráběcí centra , modernější řezačky s vláknovým laserem a konečně revoluční přímý diodový laser neboli DDL.

Dlouhou dobu hrál prim tradiční CO2 laser  a to obzvláště při řezání plechů s tloušťkou větší než 4 mm. Tento typ stroje dělí materiál  laserovým svazkem vytvořeným pomocí laserového plynu CO2 a elektrického oblouku. Díky jeho nízké účinnosti je generováno velké množství odpadního tepla  je proto také vybaven velkokapacitní chladicí jednotkou.

Poslední dobou se však na trhu s vybavením pro laserové řezání plechů začaly stále více prosazovat nové technologie, konkrétně pak vláknový laser. Ten pracuje s optickými vlákny „pumpovanými“ diodami. Pevnolátkové lasery mají menší počet součástí a pro práci nevyžadují laserové plyny.

Základním parametrem, který určuje výběr laserového řezacího stroje, je efektivita. Důvodem, proč se tak rychle rozšířil vláknový laser, je jeho výjimečná rychlost, přesnost a skutečnost, že umožňuje významným způsobem šetřit provozní náklady.

Ve srovnání s CO2  mají vláknové lasery lepší fokusační  možnosti. Díky významně menšímu průměru krčku svazku je možné efektivněji odpařit materiál , přičemž se velmi zvyšuje přesnost a stabilita řezu, zvláště při obrábění tenčích plechů.

Například mazacké laserové obráběcí centrum OPTIPLEX 3015 FIBER dokáže pomocí vláknové technologie do řezu soustředit vyšší hustotu svazku a vyšší energii laseru s významně kratší vlnovou délkou svazku – asi o 90 % kratší, než je tomu u laserového svazku CO2. Díky tomu je propálení materiálu mnohem rychlejší a produktivita se zvyšuje  o více než 30 %. Vláknový laser navíc dokáže řezat i vysoce reflexní materiály jako je mosaz, měď a hliník, které by u stroje s CO2 mohly poničit optiku. Kromě vysoce reflexních materiálů jsou vláknové lasery vhodné i ke zpracování exotických materiálů, jako jsou Hastelloy, Inconel a titan.

Vláknové lasery mají pro své uživatele i i další výhody. Co se týče provozních nákladů, Mazak vyčíslil, že vláknové lasery mohou snížit spotřebu elektrické energie oscilátoru až o 80 %, spotřebu laserového plynu o 100 % a dosahují 30 až 40 % účinnosti.. Uživatelé vláknového laseru se navíc mohou těšit na 80% úsporu elektrické energie spotřebované chladicí jednotkou.

Významných úspor lze dosáhnout také v nákladech na údržbu, protože v rezonátoru  nejsou žádné pohyblivé části, pracuje při nižší teplotě a diody dosahují delší životnosti. Vláknový laser navíc nemá žádné měchy a nevyžaduje seřizování a výměnu zrcadel, což taktéž snižuje náklady na údržbu laserového řezacího stroje.

Třetím typem laserového stroje pro řezání plechů je technologie přímého diodového laseru, která je známější pod zkratkou DDL. Tato technologie využívá diody přímo a eliminuje tak systém „pumpování“ používaný u vláknového laseru. Eliminací tohoto meziprocesu se dosahuje vyšší efektivity.

DDL je spolehlivý a nekompromisní zdroj laseru, co se týká kvality svazku. Stroje dodávané výrobci technologií pro laserové dělení plechů, jako je Mazak OPTIPLEX 3015 DDL, nabízejí prémiový řezný výkon a jsou ideální pro uživatele vyžadující ultrarychlé řezání a vysokou kvalitu povrchu opracovaného materiálu.

Co se týče produktivity, stroje řady OPTIPLEX DDL jsou schopny řezat tenké materiály o 20 % rychleji než vláknové lasery a silné materiály s nepřekonatelnou kvalitou povrchu. OPTIPLEX DDL je schopný dosahovat účinnosti 40 až 50 % ve srovnání s 10 % CO2 rezonátoru, 15 až 20 % diskového a 30 až 40 %  vláknového rezonátoru.

Ještě jedna poznámka na konec. Nepostradatelnou výbavou laserového řezacího stroje je CNC. Uživatelé laserových řezacích strojů by proto měli hledat výrobce, kteří své stroje vybavili specializovaným softwarem pro laserové pálení plechů. Společnost Mazak své  DDL stroje vybavuje specializovaným laserovým CNC nazvaným PreviewG, které zajišťuje dokonalou spolupráci mezi CNC a strojním vybavením pro laserové řezání.