Údržba - třetí faktor při volbě laserového obráběcího centra

Plán údržby je důležitým faktorem při výběru laserového stroje. Ian Goodwin z mazackého servisního týmu popisuje jednotlivé úkony, kontrolní procesy a kontrastní rozdíly mezi údržbou CO2 a vláknového (Fiber) laserového obráběcího centra.
Rostoucí popularita vláknových laserů je poháněná třemi hlavními kritérii. Velmi často je důraz kladen na první dvě kritéria, zejména na provizní náklady, tedy na úsporu elektrické energie. Druhým kritériem je potenciál zvýšení produktivity, kdy u slabých materiálů je rychlost řezání cca 5-6 krát vyšší.


Nicméně třetí klíčové kritérium, tj. údržba, je stejně důležitá. Pro uživatele laserových strojů je důležité se podívat na reálná čísla.
Abychom pochopili rozdíly v nákladech na údržbu CO2 a pevnolátkových laserů, je nejprve důležité, abychom  porozuměli, co vše je jejich součástí.


Servis CO2, zjednodušeně řečeno, představuje velký objem prací, často na místě vyžadující zásah servisního technika po dobu až tří pracovních dní.
Důvodem je, že CO2 laser je po technické stránce mnohem komplexnější zařízení vybavené čtyřmi až šesti optickými prvky. V průběhu výroby může proces pálení produkovat látky, které znečišťují optiku, což vede k potřebě jejího čištění jakožto součást procesu údržby.


CO2 stroje mají vnější a vnitřní zrcadlové systémy, které vyžadují čištění. Například mazacký OPTIPLEX 2,5kW má šest vnějších a čtyři vnitřní zrcátka, zatímco OPTIPLEX 4kW je vybaven šesti externími a šesti vnitřními zrcátky.
Klíčovým problémem je, že zrcátkový systém je během procesu údržby narušen a následně musí být za použití cílového terče znovu zarovnán. Postupně zarovnané musí být každé zrcadlo, což vyžaduje technickou zkušenost a zároveň to může být časově náročné. Jakákoliv ztráta energie z rezonátoru vyžaduje zpětnou kontrolu celého optického systému až k nezarovnanému zrcátku a jeho následné zarovnání.


Pro kontrolu výkonu svazku servisní technik použije kalorimetr, též překontroluje zpětnovazební napětí.
Jakmile jsou zrcátkový systém a řezná hlava zkontrolovány a zarovnány, CO2 laser potřebuje zkontrolovat a vyměnit olej. Toto je nutné provést na turbíně a na vakuovém čerpadle. Kromě toho je třeba vyčistit i filtrační systém a systém stlačeného vzduchu tak, aby se minimalizovala kontaminace.


Naše zkušenost s údržbou je, že starší stroje vyžadují servis každých 12 měsíců, nebo po 2000 provozních hodinách. U novějších CO2 strojů lze plán údržby nastavit na každých cca 4000 provozních hodin.
Nicméně je důležité, aby plán údržby bral v potaz vytíženost stroje. Laserový stroj, který je využíván 24hod denně a 7 dní v týdnu, bude vyžadovat kratší intervaly údržby, což by mělo být zohledněno v rozpočtech údržby a plánovaných prostojích zařízení.
Naproti tomu vláknová laserová obráběcí centra jsou mnohem méně náročná na údržbu a tento proces je i celkově rychlejší. Vláknový laser má méně částí, které vyžadují pravidelnou údržbu, což znamená méně času a finančních nákladů.
Vláknový laser například nemá žádné vakuové čerpadlo, turbínu a vnitřní optiku, která vyžaduje čištění. V podstatě se velmi často v rámci servisního zásahu pouze vyměňují filtry.


Pro představu, servisní a inspekční čas potřebný pro vláknové lasery činí obvykle cca 1,5 hodiny, zatímco CO2 stroj vyžaduje 2-3 dny.
Co více říci k potencionálu úspor na strojních prostojích? Stroj, který je uveden do provozu za 1,5 hodiny bude samozřejmě mnohem více produktivnější, než ten, na kterém probíhá servis 2-3 dny.
Znovu; uživatelé laserových výrobních center by měli důkladně zvážit servisní intervaly na základě vytíženosti stroje, vhodné servisní intervaly ovlivňují životnost stroje.
Uživatelům laserových obráběcích center tedy doporučujeme, aby vzali v úvahu celkové náklady strojů za dobu jejich životnosti včetně nákladů na údržbu a prostojů, nikoliv jen počáteční pořizovací náklady.